Skolan lär ut prata om självmord

skåne I Skåne tar 15-20 ungdomar sitt liv varje år. Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga. Nu får skolorna möjlighet att lära sig hur man pratar om och förebygger självmord och psykisk ohälsa.

Region Skåne arrangerar en instruktörsutbildning för skolpersonal i programmet Youth Aware of Mental Health, YAM.
Det är ett skolbaserat program som visat sig främja psykisk hälsa och minska självmord bland skolelever. Den bärande tanken i YAM är att lära ungdomar att våga tala om självmord.

– Vi vet att det finns mycket stigma kopplat till självmord och det är viktigt att våga prata om det som kan vara svårt i livet. Genom YAM kan vi rusta ungdomarna för livets svårigheter och ge möjlighet att prata om suicid under trygga former, säger Roy Brander, samordnare för Region Skånes handlingsplan för suicidprevention i ett pressmeddelande.
Tillsammans med Malin Scharffenberg, samordnare för regionens satsning på YAM, arbetar han med projektet.

Landskrona är en av de pilotkommuner som ingår i det arbete Region Skåne ska utföra på det suicidpreventiva området fram till och med 2022. Övriga kommuner är Bjuv, Höganäs, Hässleholm, Lomma och Sjöbo.
– Det ingår i vårt uppdrag att arbeta förebyggande. Här har vi också en stark evidens för att arbetet har en positiv inverkan, säger Alma Hodzic, en av de skolkuratorer i Landskrona som nyligen gått utbildningen till YAM-instruktör.
Den 11 april kommer fler Skånska kommuner att få information om YAM och ta del av förutsättningarna för att erbjudas någon av de 20 nya utbildningsplatserna för instruktörer som ska fyllas inför hösten.
Youth Aware of Mental Health är utvecklat i samarbete mellan forskare vid Karolinska Institutet och Columbia University, New York, USA. Projektet har utvecklats och utvärderats bland 11 000 15-åringar i tio europeiska länder.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du fikat på kafé i sommar?

Loading ... Loading ...