Mobil gröngödsling är ett bra sätt att samla kväve inom ekologisk odling, menar Per Modig, rådgivare på HIR Skåne. Foto: Jakob Hydén

Grön gödsling för ekobonden

På landet En allt större areal i Sverige odlas ekologiskt. Men det kan vara svårt och dyrt att få tag på ekogodkänd gödsel. Kanske kan lösningen vara mobil gröngödsling.

I ett gemensamt projekt mellan hushållningssällskapen i Östergötland och Västergötland och HIR Skåne ska man studera effekterna av mobil gröngödsling från olika baljväxter eller baljväxter blandat med gräs och mäta kvävegödslingsvärdet.

– Inom ekologisk odling är det en utmaning att få in gödsel. Då använder man gröngödsling som ett sätt för att samla kväve. Inom konventionell odling kan man beställa det man vill ha. Det är mycket dyrare att köpa in kväve till ekologisk odling. I gödseln du köper in får du dessutom med onödigt mycket fosfor. Så ofta är det fosforn som styr hur mycket gödsel du kan lägga på grödorna, förklarar, Per Modig, rådgivare för växtodling och ekologisk produktion på HIR Skåne.
Enligt Per Modig är det bästa att så in gröngödsling som en vanlig vall i en blandning av klöver och något gräs tillsammans med spannmål. Så får det växa och sen plöjer man ner det.

– En riktigt bra klöver- eller lusernvall kan samla 300-400 kilo kväve per hektar. Plöjer man sent, på en lätt jord, kan 60-70 kilo levereras till nästa gröda och då behöver man inte gödsla alls, säger Per Modig.
Förutom själva gödslingseffekten binds också kol i marken vilket är bra för markbördigheten och klimatet.

Mobil gröngödsling innebär att man flyttar grönmassa från ett fält och använder det på ett annat. Eftersom tiden för när grönmassan skördas ligger fel i förhållande till när den ska användas måste den ofta ensileras för att kunna användas på ett effektivt sätt.
Det här är ett tvåårigt projekt. Vad vet ni om två år?
– Skillnaden på hur mycket kväve som levereras av de olika gödselmedlen och om det fungerar rent praktiskt. Vi kommer också mäta restkvävet i marken efter skörd. Det ger en fingervisning om kvävet levereras för sent för att spannmålen ska hinna ta upp det.

– Väldigt många ekolantbrukare är intresserade av det här, men hur bra det fungerar avgör hur intressant det blir i praktiken