Sedan andra halvåret 2018 har pendlandet med Öresundståg till och från Danmark närmat sig nivåerna från 2015 då gränskontrollerna ännu inte hade införts. Foto: News Øresund

Allt fler tar tåget till Danmark

Öresund Försäljningen av periodkort för resor med Öresundståg till Danmark ökade under mars 2019 med 17 procent jämfört med mars 2018. Förra månaden såldes 7 935 periodkort Öresund.

Sålda periodkort Öresund
Mars 2019: 7 935
Mars 2018: 6 800
Mars 2015: 8 074
Källa: Skånetrafiken

Trots den kraftiga ökningen är det 139 färre sålda kort jämfört med mars 2015 då gränskontrollerna mellan Danmark och Sverige ännu inte införts. Enligt Skånetrafiken påverkar gränskontrollerna fortfarande utvecklingen.

Under mars 2019 skiljde det bara 159 sålda periodkort jämfört med samma månad 2015 då gränskontrollerna ännu inte hade införts. Förra månaden såldes det 7 935 pendlarkort Öresund. Den kraftiga ökningen mellan 2018 och 2019 kan till viss del förklaras av kalendereffekter. Påsken inföll i mars 2018 och i april 2019. Men den uppåtgående trenden i försäljningen av periodkort Öresund har funnits sedan hösten 2018.

– En fungerande arbetspendling och arbetsmarknad är avgörande drivkrafter för utveckling av Öresundsregionen, men jag vill påstå att den fortfarande bromsas av att ID-kontroller som fördröjer den dagliga pendlingen, säger Skånetrafikens trafikdirektör Linus Eriksson i en kommentar.

Sålda periodkort Öresund
Mars 2019: 7 935
Mars 2018: 6 800
Mars 2015: 8 074
Källa: Skånetrafiken