– Halterna av PFAS är något förhöjda men enligt Livsmedelsverket ska det inte vara någon fara att äta fisken, säger miljöchefen Sven-Inge Svensson, som tillägger att liknande värden uppmätts i fisk från Mälaren. Foto: ARNE FORSELL/Arkiv

Analysen klar: Så bra är Finjasjöfisken

Hässleholm Kan man äta fisken från Finjasjön? Nu visar en ny studie förekomsten av såväl tungmetaller som PAH:er och de giftiga högfluorerade ämnena, så kallade PFAS.


Provtagningen av fisken har skett inom det pågående treåriga forskningsprojektet kring Finjasjön som finansieras av Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelsen och kommunen.
Senast fisken undersöktes var 2012 – då bland annat halterna av dioxin, PCB, DDT, bromerade flamskyddsmedel, bly, kvicksilver med mera kontrollerades och visade sig ligga långt under gränsvärdena.
2015 undersöktes halterna av nervgiftet BMAA, som produceras av en typ av blågröna alger och kan orsaka den svåra sjukdomen ALS. Resultatet visade att dessa alger fanns i Finjasjön och att ämnet anrikas i fisken.

Nu står det klart att PFAS, ett samlingsnamn för högfluorerade ämnen som enligt Naturskyddsföreningen kan vara vår tids värsta miljögift, finns i Finjasjöfisken.
– Vi har låtit undersöka halterna av PFAS i sex fiskar, två av varje från gös, mört och braxen. Resultatet ligger mellan sju och drygt nio nanomikrogram per gram, berättar Sven-Inge Svensson, som är miljöchef i Hässleholms kommun.
Han var själv undrande till resultatet men kan efter en kontakt med Livsmedelsverket ge lugnande besked:
– Där menade man att de här halterna inte ger någon hälsoeffekt. Det finns ingen fara i att äta fisken. Däremot utfärdade länsstyrelsen ett försäljningsförbud för fisk från Dörringesjön och Fjällfotasjön, nära Sturups flygplats. De låg på 130 mikrogram PFAS per kilo för abborre och ål. Det är nära tusen gånger högre än i fisken härifrån!

För ett par år sedan kartlade Livsmedelsverket halterna av PFAS i kommunernas dricksvatten. Sex procent av anläggningarna var påverkade, dock inte Hässleholm. På myndigheten menar man i dag att dricksvattenhalter på mer än 90 nanogram PFAS/liter bör åtgärdas.
Enligt Sven-Inge Svensson är det troligast att orsaken för Finjasjöns del står att finna i Sötekärrsbäcken, där miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen också funnit PFAS, och att detta i sin tur kommer från militära brandövningar som historiskt ägt rum på flera platser nära sjön.
– Men det har inte där att göra och vi måste verkligen försöka stoppa det från att läcka ut.

Halterna av tungmetaller låg under gränsvärdena.
– Det finns bland annat kvicksilver i Finjasjön men halten ligger på 0,2 mikrogram medan rekommendationen för gravida är att inte äta fisk med över 0,7 mikrogram kvicksilver per kilo kroppsvikt.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är den största grupp av cancerogena ämnen som man känner till i dag. I Finjasjöfisken hittades halter från närmast obetydligt till två mikrogram per kilo för ämnet fenatren. Gränsvärden i livsmedel finns dock bara för ett fåtal PAH:er.
– Därför vågar jag egentligen varken säga bu eller bä, men vi ligger betydligt lägre än halter som uppmätts i Hongkong, den enda jämförelsen, säger Sven-Inge Svensson.
BMAA kontrollerades inte alls i den nya studien.

Reduktionsfisket i Finjasjön pågår och är i år tänkt att bli ännu mer omfattande än förut. Fisken som dras upp skänks bort till medlemmar i fiskevårdsföreningen som matfisk i den mån det finns en efterfrågan.
– Många ringer och frågar när det är dags att hämta och vi vill gärna ha ett etiskt fiske, det vill säga att fisken äts och inte slängs. Av de här resultaten kan jag inte se någon anledning till att inte äta den, säger Sven-Inge Svensson.

Dagens fråga

Tycker du att Jenny Wegner och Vittsjö GIK var rätt vinnare av Norra Skåne-pokalerna?

Loading ... Loading ...