Förödande skolbeslut för samhällets framtid

Det gläder mig att skolan debatteras, men inte alltid sättet som den debatteras på.
Utifrån ett besparingskrav på 50 miljoner kronor har barn- och utbildningsnämnden beslutat att bland annat pausa det estetiska programmet på HTS samtidigt som nedskärningar görs på kulturskolan och franskan slopas som grundskoleämne.
Förvaltningschefen Eva Andersson har tvingats avgå eftersom hon hävdat att det inte går att genomföra det sparbeting som skolan fått av kommunledningen och samtidigt leva upp till kraven i skollagen.

Jag utgår från att Andersson har redovisat de konkreta konsekvenserna av att tillgodose sparbetinget.
Ordföranden för barn- och utbildningsnämnden och ledningen för (M), (KD) och (L) skriver i några inlägg att ”det är så här man tar politiskt ansvar”. Det räcker inte med att säga det, man måste visa varför just dessa åtgärder visar på politiskt ansvarstagande. Annars blir det bara ett tomt Trumpianskt självberöm.
Vari består beslutsunderlaget för att pausa det estetiska programmet? Sakargumenten lyser med sin frånvaro. Är detta bara en förlängning på revisorernas kritik av hur ekonomin sköts i Hässleholm. Revisorerna har i samband med årsredovisningen givit kommunens ledning mycket stark kritik. Man pekar på att beslut har fattats på bristande underlag. Av detta skäl är frågan om motiven för beslut om att pausa intagningen till det estetiska programmet synnerligen väl motiverad. Men svaren har uteblivit – åtminstone sakliga svar.

Att som Hanna Nilsson upprepa mantrat att invandringen är orsaken till den ekonomiska situationen i Hässleholm är groteskt, men som jag tyvärr tror reflekterar vad SD tycker. SD kan inte ha läst revisorernas omdöme.
Det är klart att man bör se över ekonomin i kommunen. Men att i ett sådant läge skära ner eller pausa långsiktiga aktiviteter som exempelvis utbildning är ett stort misstag. Det finns naturligtvis starka skäl till att behålla det estetiska programmet intakt. I somras gick 35 universitets- och högskolerektorer ut och sa att ”det är förödande att riksdagen inte gör estetiska ämnen obligatoriska på gymnasiet”! Rektorerna för Sveriges ledande universitet och högskolor med internationellt erkänt gott rykte betraktar det beslutet som både beklagligt och ogenomtänkt. Vad gör den politiska ledningen då i Hässleholm? Man bryr sig inte, man skär ner!

Jag blir inte förvånad, men samtidigt bestört över svaret som Hanna Nilsson ger. ”Vi kan inte göra annat”, säger hon, men det är just det som är rollen för en politiker att prioritera.
Prioritering betyder just att man ska väga olika saker mot varandra. Att utbildningssektorn i allmänhet ska få bära ansvar för att rätta till de ”misstag” som kommunen gjort är oansvarigt. Utbildning är ett allmänintresse som gynnar alla! 
Estetutbildning på gymnasiet är oerhört väsentlig i ett samhälle, eftersom den svarar för ”mjuka värden” som är ett måste i ett samhälle som mer och mer går mot en utveckling som styrs av marknaden.
Sådana allmänintressen hanteras i dag inte effektivt av marknaden och därför måste marknaden ”rättas till” av politiker.

Om skolan ska förbereda våra unga människor för framtiden och det kreativa samhället så måste kreativitet få ett större utrymme. Det har hittills varit svårt för estetiska/kulturella ämnen att hävda sig gentemot det industrialiserade nyttotänkande som genomsyrar dagens samhälle och skola. Ytterst handlar det om vilka förmågor, värderingar och kunskaper som vi vill att våra barn ska få med sig i livet som goda samhällsmedborgare. De estetiska ämnena har under lång tid ingått i den europeiska bildningstraditionen något som gynnat en positiv samhällsutveckling.
Det har varit och är en god investering i medborgarnas framtid.

Dagens fråga

Brukar du spela kort?

Loading ... Loading ...