Skördarna förstördes till stora delar och de ekonomiska förlusterna var enorma. Men vilka erfarenheter har bönderna själva dragit av den extrema torkan 2018? Det ska nu karläggas i en ny studie.
Tomas Germundsson, forskare på Lunds universitet.

Torkans följder kartläggs

På landet Förra årets torka slog hårt mot svenskt lantbruk. I ett forskningsprojekt vid Lunds universitet vill man nu fånga upp lantbrukarnas erfarenheter inför framtiden.

– Det direkt utlösande skälet till studien är att det här var en extrem situation som drabbade många lantbrukare. Sen finns det en längre bakgrund som handlar om klimatförändringarna och sårbarhet och hur vi kan klimatanpassa det svenska lantbruket, säger Tomas Germundsson från Institutionen för kulturgeografi vid Lunds universitet som för studien tillsammans med Sara Brogaard, Centre for Sustainability Studies.

De har därför gått ut och sökt lantbrukare som vill vara med och berätta om sina erfarenheter. Av praktiska skäl är det främst lantbrukare i Skåne man intresserar sig för men möjligtvis även i Blekinge och Halland.
– Vi har fått hjälp av hushållningssällskapet att hitta folk och de har blivit ett bra gensvar. De vi söker är växtodlare, lantbrukare med djurhållning, hästbönder, ridskolor och grönsaksodlare.
Vad ska ni fråga om?
– Vi kommer att be dem berätta om vad som hände under det här året jämfört med ett mer genomsnittlig år. Hur det drabbade, vilka som var de främsta svårigheterna rent praktisk men också ekonomiskt och hur man gjorde för att lösa de här problemen. Men också hur de nu tänker för framtiden.
Vad är det för berättelser ni får höra?
– Vi är ju ännu i ett tidigt skede, men helt klart är att ingen är oberörd av det här, men sen har man klarat sig på olika sätt beroende på produktionsinriktning, hur länge man har haft sitt lantbruk, vilka möjligheter man har haft för att ha en marginal. Många säger att det här var en riktigt svår situation. Men det är inte alltid att det syns fullt ut i statistik. Man kan inte se sådant som hur man upplevde situationen, hur man mådde och vilken oro man kände i statistik.
Intervjuerna ska genomföras nu under våren och helst vara klara innan vårbruket riktigt dragit igång.

– Då har ju lantbrukare fullt upp med annat. Men sedan är det så att även om många säger att de aldrig kommer att glömma torkan 2018, och det gör man nog inte heller, så försvinner detaljer i upplevelserna som kan vara viktiga att registrera. För sedan när det har gått ytterligare en säsong har man kanske ett annat perspektiv på vad som hände och hur det var.
Vilken nytta kommer lantbrukare ha av studien?
– Förhoppningsvis ska det här hjälpa till att förstå hur lantbruket fungerar i såna här situationer och bli ett stöd för framtida åtgärder som blir till nytta och glädje för lantbrukare.