Geirid Fiskesjö, fotograferad under sin tid som politiker. Foto: Arkiv

En miljöpionjär har gått ur tiden

En miljöpionjär har gått ur tiden. Under ett par decennier var Geirid Fiskesjö en av Lunds kommuns främsta förkämpar för vad vi i dag kallar ett hållbart samhälle.

I sin civila gärning verkade Geirid på universitetet som forskare och lärare.
Hon doktorerade 1982. I sitt forskning specialiserade hon sig på vidareutvecklade alliumtester, lök som testmaterial, för att bedöma skadliga effekter av kemikalier på biologiska materia. Jag minns särskilt hur hon framhöll att dessa teser gav minst lika säkra resultat som djurförsök.
Sin politiska bana i Lund började hon som ledamot i konstnämnden, men från 1975 var det i första hand miljöfrågorna som kom att uppta hennes tid. Hon kom under åren att vara ledamot i såväl naturvårdsnämnden och park- och naturvårdsnämnden som miljö- och hälsoskyddsnämnden och inte minst kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Vid kärnkraftsomröstningen var hon partiets ledamot i den lokala kampanjstyrelsen för linje 3.
Med sina djupa kunskaper som grund kom Geirid under åren att ta flera initiativ för att skydda människor och miljö från skadliga substanser.
Bland de frågor som hon uppmärksammade var kopparhalten i dricksvatten, saltspridningen på våra vägar, läplanteringar för ett bättre lokalklimat och spridningen av rötslam på våra åkrar. Hon var också en av initiativtagarna till att Lunds kommun inrättade en tjänst som kommunekolog och skapade en naturskola.
Det är med stor sorg i hjärtat vi nu konstaterar att Geirid Fiskesjö gått ur tiden.
Även om vi inte träffats under senare år har vi, som lärde känna Geirid under hennes aktiva år i lundapolitiken, ofta tänkt på henne och de insatser hon gjorde.