Foto: Scanpix

Vattenbrist hotar – nivåer kritiskt låga

HÄSSLEHOLM Den nationella vattenkatastrofgruppen manar kommuner och länsstyrelser att förbereda sig på en möjlig vattenbrist i sommar.

Vattenflödena är redan mycket under det normala i Hässleholms kommun och enligt SMHI:s prognos kommer situationen att förvärras så att stora delar av Skåne har flöden mycket under det normala den 1 maj.
Även om det skulle komma mycket regn framöver är det inte säkert att det hjälper:
”Det är inte sannolikt att grundvattenmagasin eller ytvattentäkter kommer att få någon väsentlig påfyllning där snön har smält, växterna har börjat ta upp mer vatten och avdunstningen ökar” konstaterar vattenkatastrofgruppen, som lyder under Livsmedelsverket.

Den nederbörd som kommit under vintern har visserligen varit riklig, men inte tillräcklig för att de stora magasinens nivåer ska återgå till det normala.
I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna nu under eller mycket under de normala i större delen av landet.
Därför uppmanar katastrofgruppen landets dricksvattenproducenter – det vill säga kommunerna – att se över sina resurser och möjligheter att försörja kommuninvånarna med vatten vid en eventuell torka.

Dagens fråga

Drabbades du av torsdagens stora strömavbrott?

Loading ... Loading ...