Räddningstjänst och lantbrukare sida vid sida vid bekämpandet av bränderna norr om Hästveda. Foto: Helén Fingalsson
Melissa Millbourn, informationsbefäl vid räddningstjänsten i Kristianstad, Fredrik Bumark, polisen, Kajsa Hermansson, säkerhetssamordnare Hässleholms kommun, Bengt-Arne Persson, kommunchef och Lars Johnsson (M), kommunstyrelsens ordförande under ondagseftermiddagens pressträff. Foto: Helén Fingalsson

Hoppas kunna minska avspärrningarna

Hästveda Ett 30-tal man jobbar med branden norr om Hästveda.
– Skulle det börja blåsa mer så bemannas det upp igen, säger informationsbefäl Melissa Millbourn.

Räddningstjänsten har även fortsatt lyckats hålla begränsningslinjerna för branden som härjar norr om Hästveda. Med mindre blåst och högre luftfuktighet än under tisdagen bedöms risken för spridning nu vara måttlig, jämfört med tisdagens höga risk.
– Vi har 30 man i arbete, men samarbetar med hela Skåne. Skulle det börja blåsa mer så kommer det att bemannas upp med fler personer, säger Millbourn under onsdagseftermiddagens pressträff.

Valet av begränsningslinjer för en brand sker ofta utifrån naturliga brandhinder, som en bred väg eller en sjö. Men vid den nu aktuella branden har det inte funnits naturliga gränser överallt.
– I detta fall har vi vissa begränsningslinjer som bara är vattenbegjutna. Men vi är väldigt angelägna att hålla branden borta från bebyggelse. Finns det risk för något hus ska det finnas personal som kan lägga vatten just där. Det, tillsammans med att förhindra flygbränder från den stora stubbranden är det viktigaste just nu, säger Millbourn.
Förutom fem helikoptrar som vattenbombar (samt en polishelikopter som spanar) så bidrar både räddningstjänst och privatpersoner med att köra vatten från närliggande sjöar.
– Jag vill rikta ett tack till räddningstjänsten, och framför allt till de lantbrukare som hjälper till. Det fanns information om att det är 13 ekipage som kör och tar 30 kubik vatten. Det är helt avgörande för vad som sker där ute nu, säger Lars Johnsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Hässleholm.
Som riktar sina tankar till de som drabbats av branden.
– Det här är förmodligen den största skogsbranden i kommunens historia. Jag är själv skogsägare och förstår vad ni går igenom just nu, säger han.

Under tisdagskvällen kom informationen om att uppskattningsvis 800 hektar drabbats av branden. Denna siffra minskades under presskonferensen till  uppemot 200 hektar, med ett förtydligande.
– Mellan tummen och pekfingret rör det sig om mellan 100 och 200 hektar som brunnit. Däremot var det avspärrade området 800 hektar. Men det har inte skett någon spridning i hela det området, säger Millbourn.
Förhoppningen är att kunna minska in på avspärrningarna, även om ingen lär få återvända hem förrän tidigast under torsdagen.
– När risken minskar så kommer vi att krympa zonen som är evakuerad och då kan de boende återvända till sina fastigheter. Men vi har också en plan för vad vi ska göra om läget försämras och det skulle bli tal om ytterligare evakueringar, säger Fredrik Bumark från polisen.
Under tisdagen kontrollerades 52 fastigheter i området, och 49 personer evakuerades.
– Vi har patruller som spärrar av vägar inne på området. Men vi är också med och underlättar och bistår allmänheten om man behöver komma till sin bostad, till exempel för att komma åt viktiga mediciner. Då är det vi inom polisen som gör riskbedömningen om det är möjligt, säger Bumark.

Vid 14:30 på tisdagen informerades kommunchef Bengt-Arne Persson om den okontrollerade branden av räddningschef Anders Nählstedt. Knappt tre timmar senare valde kommunen att gå upp i stabsläge.
– 17:30 samlades krisledningsstaben och drog igång hela processen som görs när något sådant här händer samhället, säger Persson och konstaterar att samtliga förvaltningschefer kontaktades.
– Fokus i går var att upprätta en evakueringsplats. Hantverksgården har varit bemannad med frivilliga och kommunal personal. Man har kunnat få lite att äta och dricka, och i övrigt har fokus legat på att ge information till kommuninvånare och media, säger Kajsa Hermansson, säkerhetssamordnare på Hässleholms kommun.

Läs mer:

Dagens fråga

Brukar du besöka badplatserna i Hässleholm?

Loading ... Loading ...