Foto: Johan Nilsson / TT

Kraftig ökning av antalet dödsolyckor

Skåne Antalet dödsolyckor på de skånska vägarna har ökat drastiskt. 62 procent fler dog i samband med trafikolyckor än året dessförinnan.
Även för landet som helhet ökar antalet om än inte lika kraftigt.

47 personer dog i trafiken förra året i Skåne. I landet som helhet omkom 324 personer. 2017 var samma siffror 29 respektive 253. Det innebär att dödligheten i Skåne ökat med 62 procent, jämfört med 28 procent i hela riket.

Enligt Trafikverket är det på de statliga vägnätet ökningen skett, inte på det kommunala, något som man menar signalerar att det krävs kraftiga insatser för att förbättra trafiksäkerheten. På de kommunala vägarna har dödligheten snarare minskat.

Framförallt gäller detta vägar med hastighetsbegränsningar mellan 70 och 90 kilometer i timman.
– Det är en kraftig ökning av mötes- och omkörningsolyckor samt kollisioner med tunga lastbilar, säger Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

69 personer omkom i olyckor med tunga lastbilar inblandade, vilket är en fördubbling jämfört med året innan. I nio fall av tio har personbilen kommit över i motgående körfält.
– Det som mest sticker ut i analysen av 2018 års statistik är den stora ökningen av mötesolyckor, med 68 procent fler omkomna än år 2017.

Enligt Trafa, Trafik Analys, som står för svensk trafikstatistik har de tre storstäderna alla lägre antal omkomna per capita än sina respektive län som helhet. Störst är dödligheten i trafiken i Norrbottens län, följt av Jämtland, Gotland och Dalarna. Lägst är den i Stockholms, Östergötlands, Blekinge och Uppsala län.

I sin rapport konstaterar Trafa att Sverige, sett till antal döda per miljon invånare, var Europas trafiksäkraste land 2017, följt av Storbritannien och Danmark. Om övriga länder ligger kvar på samma nivå som 2017 skulle det innebära att Sverige efter ökningen fallit till ungefär en femteplats.