Miljökommuner i alla färger

Helsingborg blir årets miljökommun för tredje året i rad, med Lund som tvåa. Malmö tar sig upp 22 placeringar och hamnar på plats 22. En stor förbättring, även om de har långt kvar till Helsingborg och Lund. Hässleholm faller å andra sidan, från 78 till 137. Kommunen har uppenbarligen mycket arbete som återstår.
Aktuell Hållbarhet, som utser årets miljökommun, redogör för vad som kännetecknar de kommuner som placerar sig högt. Det handlar bland annat om politisk enighet, vilket inte överraskar. I kommuner med ”tjafsigt” politiskt klimat blir frågor som miljö gärna ett politiskt slagträ. En hälsosam debatt mellan opposition och kommunledning är nödvändig, men polariserande tjafs löser inga problem i väljarnas vardag. En annan intressant slutsats är att det inte finns någon gemensam nämnare för vem som styr i vilken konstellation för om man lyckas som miljökommun. Det är ingen överrepresentation för partier med klimat- och miljöprofil i toppen. Det är ett gott betyg för partier med annan färg än grön, som har tänkt ett steg längre. Det är ett sämre betyg för gröna partier.
Aktuell hållbarhet pekar också på att målen måste vara långsiktiga. Här kommer man tillbaka till miljön som slagträ: en hållbar och långsiktig miljöpolitik tar tid. Långsiktighet är ingen röstfiskare, men det är ett villkor för att lyckas.
En aspekt som inte förvånar är att det krävs gott samarbete mellan politiker och tjänstemän. Funkar inte den verkställande apparaten och gör ett bra jobb så spelar det ingen roll hur många gånger man bankar ordförandeklubban i bordet under fullmäktige.
Det är svårt att avgöra om norrlandskommunerna i botten verkligen är dåliga på miljö, eller bara tycker det är slöseri med tid att fylla i enkäter om miljöpolitik. Det är synd, eftersom andra kommuner tidigare hittat brister i sin egen policy genom att söka efter uppgifter till enkätsvar. Man kan inte lösa problem man inte vet att man har.