Bilden till höger visar det skålformade vindskyddet till seismometern som Nasas Insight har placerat på planetens yta. Foto: Nasa/AP

Så låter första kända ”Marsbävningen”

Nasa kan ha registrerat den första känden "Marsbävningen".

I slutet av november förra året landades Nasas rymdsond InSight framgångsrikt på Mars yta. Syftet var att, för första gången, borra sig in i planetens ytskikt. Tidigare har man bara betraktat planeten från jorden eller genom landare på planetens yta. Insight har borrat sig fem meter ned med en värmeflödessensor och dessutom placerat en seismometer som fångar upp vågrörelser i marken.

Det är den sistnämnda som nu givit utslag. En svag seismisk signal fångades upp den 6 april, på plandarens 128:e marsdag. Det är den fösta skakning som fångats upp och som förefaller komma från planetens innanmäte snarare än från något som hänt på dess yta. På Nasa uppger man att vetenskapsmännen fortfarande arbetar med att ta reda på den exakta orsaken.

InSight är det åttonde av människor tillverkade föremål som framgångsrikt har landats på Mars yta. Den hade då varit på väg i ett drygt halvår sedan den sköts upp från Vandenberg Air Force Base norr om Los Angeles. Syftet med sonden är att borra sig in i planetens inre för att vi ska lära oss förstå hur alla himlakroppar med bergiga ytor – inklusive jorden och månen – har blivit till.