Kritik från läktarplats

Insändare

Anders Lundin far i en insändare 16/4 ut i skarp kritik mot det tuffa beslutet att pausa estetprogrammet och mot Sverigedemokraternas och min vana att kritisera den förda invandringspolitiken.
Att kritisera invandringspolitik är enligt honom ”groteskt”, och det är tydligt att han anser det oförskämt.

Han kryddar med att dra in USA:s president Donald Trump i en liknelse och placerar därmed sig själv i en föga smickrande vänsterhörna.
Att besluta om nedläggningar och indragningar är naturligtvis inget man gör med lätt hjärta. Kommunens ekonomi blöder och vi har tagit över ett konkursbo från tidigare politiska regimer. Den stora flyktingvågen 2015 är den största orsaken till budgetunderskottet då dessa människor fick tillgång till välfärd från dag 1 i Sverige.

Naturligtvis tar det längre tid att bidra med skattekraft och då statens stöd till kommunerna sinar eller uteblir efter etableringstidens slut finns kommunernas åtaganden fortfarande kvar oförändrade.
De flesta av barn- och utbildningsnämndens åtaganden är dessutom reglerade i lag vilket minimerar utrymmet för de nödvändiga besparingarna.

Vi vill i möjligaste mån bevara de små skolorna i kransorterna för att bibehålla livskvaliteten för de barnfamiljer som bor där. Följderna av att lägga ner en byskola kan drabba långt fler människor än eleverna då dessa barn är för unga att själva ta sig till ett annat samhälle.
Det är uppseendeväckande att Anders Lundin som är docent i resursekonomi helt bortser från dessa aspekter och orsaker i sitt argumenterande. Uppenbarligen har han en agenda för sitt agerande.

Dagens fråga

Brukar du spela kort?

Loading ... Loading ...