För hand målar Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam de gamla hällristningarna. Arkiv: Stefan Sandström
arkiv
Socialdemokratiska oppositionsrådet Bengt Andersson uppvaktades av Olle Karlsson och Sven Nilsson med 1801 namnunderskrifter. Arkiv: Åke Ljungberg
Försvarsområdeschef Jan Bergström. Arkiv: Gugge Nilsson
Depåschefen Björn Lindell. Arkiv: Gugge Nilsson
Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam målar hällristningar vid Frännarp. Arkiv: Stefan Sandström
Kontraktsprost i Broby, Uno Karlsson, har utsetts till hovpredikant. Arkiv
Tandläkare Pär Borgström lämnar nu både yrket och sin praktik. Thommie Bergkvist tar över och jobbar med Lena Svensson och Agneta Ohlsson. Arkiv: Helene Nordgren
På tre månader har Kurt Hansson, Mikael Esperi, Ludwig Wolf och Börge Pettersson återuppbyggt Artur Lundkvists födelsehem i Hagstad, Perstorp. Arkiv: Olle Andersson

Hällristningar får en ny finish

Minns du?

Hällristningarna vid Frännarp utanför Gryt håller på att få ny finish.
Under några dagar kommer de unika ristningarna att fräschas upp av rutinerat folk från riksantikvarieämbetet och med hjälp av röd färg. De mer än 3000-åriga ristningarna upptäcktes 1906 av lantbrukaren Nils Nilsson i Frännarp, när hans kor nött bort jord och mossa från en stenhäll i området.
Några dagar senare berättade han av en händelse om fyndet för den välkände skriftställaren Pehr Johnsson i Broby, som genast lät rengöra hällen och lyckades få fram de välhållna figurerna, bland annat vagnar med dragare men inga skepp. Under Sune Jönssons ledning målas nu bilderna i för att kunna upplevas bättre av intresserade besökare.

Norra Skåne blir framtidens tidning!
Så positivt lät det nyligen i en rubrik på förstasidan. Det handlar om att förnya vår trogna morgonavisa i grunden, förklarar chefredaktören.
Främst märks det på formatet som lämnar fullformat och övergår till tabloid, alltså samma format som kvällstidningarna har. Detta har diskuterats ett par år och ett provnummer trycktes 1992. Året därpå ägnades åt teknisk förnyelse genom en ”inre revolution” som gjorde att Norra Skåne nu tekniskt tillhör de främsta i landet.
Men även innehållet ska samtidigt förbättras så att tidningen blir mer läsvärd. Det lokala materialet kommer att behålla sin framträdande plats och få en mer lättillgänglig presentation. Med ett förnyat innehåll och redigering hoppas ledningen att alla våra läsare ska finna tidningen spännande och intressant.

Så till den brännande frågan om utökning av garnisonens övningsfält som skulle beröra Mjölkalånga och Lilla Oberöd.
”Bara de garnisoner som har bra övningsfält överlever, om det ska sparas pengar inom försvaret”, säger Jan Bergström som är chef för P2/FO 14 och som nu fått order om att börja handla mark. Samtidigt tror han att bönder och militär ska kunna samsas väl med varandra, men det tror inte bönderna i den berörda bygden. ”Det måste vara antingen vi eller dom”, säger man på det hållet.
Av den anledningen har oppositionsrådet Bengt Andersson (S) uppvaktats med en namninsamling i protest mot försvarsmaktens planer. Sammanlagt 1081 underskrifter – enligt bildtexten 1801 – överlämnades av herrar Sven Nilsson och Olle Karlsson från Tyringe/Skyrup.
Jan Bergström lovar däremot ta hänsyn till människor och miljö precis som skett under de 50 år som regementet funnits i området. Från depåchefen Björn Lindell heter det att militären inte ödelägger marken och att Finja kyrka inte kommer att spricka för att vi kör stridsvagnar i terrängen utanför.

På samma sida i vår tidning läser vi att kontraktsprosten Uno Karlsson i Broby är nybliven hovpredikant.
Han upplever givetvis detta som ett stort förtroende och har nyligen svarat för sin första gudstjänst i Slottskyrkan. Kungen var dock inte där, eftersom han är i USA och om någon annan i den kungliga familjen närvarade vet inte Uno. Men en och annan ambassadör deltog och en riksmarskalk.
Rikets 25 hovpredikanter, cirka två från varje stift, disponerar en lägenhet på slottet och brukar få tjänstgöra två gånger om året. För drygt 150 år sedan var en annan brobypräst hovpredikant, nämligen Christoffer Angeldorff, utnämnd av Karl XIV Johan.

Så uppmärksammas en som lämnar borren efter 27 år.
Det handlar här om Per Borgström som öppnade sin tandläkarpraktik på Östergatan 29 år 1967. Då såg patienternas käftar ofta förskräckliga ut, berättar han. Karies var legio och ofta glest mellan gaddarna. ” Det var lågkonjunktur och folk hade dåligt med pengar, så man väntade länge med att uppsöka sin tandläkare”.
Sedan dess har mycket hänt, både inom yrket och med tandhälsan. Karies har nästan helt försvunnit tack vare bland annat fluorsköljning i skolan. Vändpunkten kom med tandvårdsförsäkringen 1974, då köerna ibland blev långa. Men allt är inte frid och fröjd, ty karies ökar igen och problem med tandlossning förekommer. Gamla amalgamfyllningar är också ett stort problem. Amalgamet ”rostar” och tänderna brister.
Så det finns mycket att göra för efterträdaren Thommie Bergkvist, som varit i yrket sedan 1970.

Snart är det dags för invigning av författaren Arthur Lundkvists födelsehem i Hagstad nära Perstorp.
Detta efter ett omfattande restaureringsarbete. 1991 bildades Arthur Lundkviststiftelsen och grundtanken var att köpa in gården, renovera husen och sedan upplåta dem som en tillfällig bostad åt konstnärsstipendiater. Men det visade sig ganska snart att trävirket i boningslängan var alldeles för dåligt, så efter dokumentation revs hela huset och byggdes upp på nytt i samma skick.
Kurt Hansson är den som varit arbetsledare i en kvartett som jobbat med återuppbyggnaden. En invigning planeras till den 8 juni, då även Arthurs livskamrat Maria Wine väntas närvara.