Lena Wetterskog Sjöstedt blir ny direktor för Skåne stadsmission. Foto: Peter Kroon

Skåne stadsmissions nya direktor

Lena Wetterskog Sjöstedt blir Skåne stadsmissions nya direktor. Hon kommer närmast från tjänsten som chef för hållbarhetskansliet i Malmö stad.
– Vi är väldigt glada att få in Lenas kompetens och erfarenhet, säger Carina Brorman, ordförande Skåne stadsmission.

Skåne stadsmission är en idéburen organisation med över 100 års erfarenhet av socialt arbete för människor i utsatthet i Skåne.
2017 gick tidigare direktor Birthe Wallin i pension efter 25 år på posten. Under rekryteringstiden har Marie Hendra, Skåne stadsmissions socialchef varit tillförordnad direktor. När stiftelsens ordförande Carina Brorman presenterar den nya direktorn är det med stark övertygelse om att Lena Wetterskog Sjöstedt kommer att ta organisationen framåt.
– Behovet av idéburen social omsorg och vård ökar i samhället och där har Stadsmissionen en viktig plats att fylla. Med Lena får vi nu en strategisk förstärkning i arbetet med att synliggöra det värde vi gör och skapa en långsiktig och hållbar framtid för våra verksamheter, säger hon.

Lena Wetterskog Sjöstedt är socionom och har tidigare varit stadsområdesdirektör för Stadsområdesförvaltning söder samt konsult inom ledarskaps- och organisationsutveckling.
– Jag hoppas att min kompetens och mina erfarenheter ska komma till nytta och bidra till ett medmänskligare Skåne, säger hon.

Organisationen drivs av en icke vinstdrivande stiftelse och har verksamhet i Malmö, Kristianstad och Helsingborg. Huvudkontoret ligger i Malmö. Verksamheten finansieras genom gåvor, bidrag och avtal samt genom intäkter från de tre second hand-butiker som drivs genom föreningen Skåne stadsmission.