Mattias Espert tillsammans med vapendragaren Zach.
Gården Kvarnlyckan genomgår stora förändringar.
Sofia Johansson och Theresa Glifstam är två av de anställda. Efter utbyggnaden kommer det vara sju eller åtta som jobbar i produktionen.
Mattias Espert inspekterar bygget tillsammans med broholmern Zach. Totalt handlar det om en investering på 40 miljoner kronor.
Förutom grisuppfödare så är Mattias Espert också vice ordförande i Sveriges grisföretagare.
Det finns framtidstro bland Sveriges grisbönder - Mattias Espert är ett bra exempel. Han storsatsar på sin gård uanför Trelleborg.
Schaktningen började i september och i sommar placeras de första grisarna i det nya stallet.

Han tror på framtiden – och vågar storinvestera

På landet Grisuppfödaren Mattias Espert har en stark tro på branschens framtid och sina egna möjligheter.
Beviset för det reser sig just nu på hans gård Kvarnlyckan utanför Trelleborg.
Ett nytt stall på totalt 7000 kvadratmeter invigs redan i sommar.

Mattias Espert tog examen på Alnarp 2002 och stod då inför ett val. På föräldragården bedrevs vid den här tidpunkten växtodling i mindre skala och där fanns ett tjugotal grisar.
– Jag förstod att om jag skulle bedriva lantbruk här så måste jag satsa. För mig var det också väldigt viktigt att expandera och på det sättet få in mer folk på gården. Jag har aldrig varit intresserad av att gå här själv. Jag gillar att arbeta tillsammans med andra och har lärt mig att det också är en av mina styrkor, säger Mattias Espert.

Sagt och gjort. 2005 investerade han i ett nytt grisstall och anställde sina första medarbetare. Sedan dess har verksamheten haft både upp- och nedgångar. 2009 drabbades gården av salmonella vilket förstås var ett hårt slag – det tog nästan två år innan grisuppfödningen var tillbaka i normala gängor igen.
Men det är historia nu. Intill det befintliga stallet byggs nu ett nytt, dubbelt så stort. Den 180 meter långa och 7 000 kvadratmeter stora byggnaden började byggas i höstas. Tack vare den milda vintern har arbetet flutit på bra och de första djuren beräknas flytta in i stallet i månadsskiftet juni/juli. I oktober är allt klart och i februari eller mars är alltsammans i full drift.
40-miljonerssatsningen är ett bra bevis på den tillförsikt som Mattias Espert känner inför framtiden.
– Det är en ynnest att ha möjlighet att utveckla verksamheten på det här sättet. Jag känner mig lyckligt lottad, även om det förstås är en hel del att stå i för att allt ska bli klart i tid. De värden vi har inom svensk djurnäring ligger helt rätt i tiden. Vi erbjuder precis det som allt fler konsumenter efterfrågar, det är därför som andelen svenskt kött ökar och importen har minskat. Och även om vi har ett tufft år bakom oss med torkan så ser jag väldigt positivt på framtiden för svensk grisproduktion.
I dag arbetar fyra personer på gården. Efter utbyggnaden kommer det vara mellan sju och åtta och produktionen kommer mer än fördubblas.
– Stordrift har blivit ett skällsord, något som automatiskt ses som något mycket negativt, säger Mattias Espert. Jag ser det inte så. För mig innebär stordriften att jag betydligt enklare kan värna om kvaliteten i verksamheten. Och jag kan se till att omge mig med kompetent personal och på det sättet bli betydligt mindre sårbar för exempelvis sjukdomar eller annan frånvaro.

Priset på griskött har på sistone ökat kraftigt i Danmark, en höjning som många – inklusive Mattias Espert – tror att även svenska uppfödare kommer få del av inom kort. Det skulle vara mer än välkommet efter en tuff ekonomisk period med höjda foderpriser och i princip oförändrade grispriser.
Ett hägrande mål i framtiden är förstås ett avtal med Kina om export av griskött. Det är något som branschen och Sveriges grisföretagare – där Mattias Espert är vice ordförande – har arbetet för under en längre tid. Den afrikanska svinpesten som drabbat runt 20 procent av Kinas inhemska produktion skulle på sikt kunna öppna upp för ett avtal.
– Det är dubbelt, för svinpesten kan hjälpa oss genom att priserna ökar. Samtidigt kan det förstås stjälpa oss totalt om smittan skulle komma hit. När det gäller export till Kina så är jag fortsatt optimistisk. Jag hade själv en kinesisk delegation på besök förra våren, och deras intresse gick inte att ta fel på.

Läs På Landet