Dödsfall

Den amerikanske tv-profilen Troy Dean Shafer, Pennsylvania, har avlidit i en ålder av 38 år.
Han slog igenom i realityserien Nashville flipped (2016), där Shafer och hans team restaurer gamla och nedgångna hus från 1800- och 1900-talet i Nashville.
Han efterlämnar hustrun Becky, som även hon medverkar i Nashville flipped.