Fem generationer, från vänster, översta raden: Nellie Thurn, Ann Thurn, Ingrid Thurn. Sittande: Ella Fridh med Helmi Thurn.

Fem generationer

Fem generationer har varit samlade.
På övre raden från vänster ser vi Nellie Thurn från Hishult. Bredvid henne står Ann Thurn och Ingrid Thurn, båda bosatta i Tyringe.
Längst fram sitter Ella Fridh, Tyringe med lilla barnbarns barnbarnet Helmi Thurn, Hishult.