Jim Fowler är död

Den kände programledare för tv-serien Wild kingdom, Jim Fowler, Norwalk, Connecticut, har avlidit i en ålder av 89 år, meddelar Fox News.
Han växte upp i Albany, Georgia och började i unga år att utforska naturen i sina hemtrakter.
Han utbildade sig till zoolog och var en ikon när det gällde djurprogram i USA.
Tillsammans med zoologen Marlin Perkins ledde han Wild kingdom i tv-rutan från 1963 och fram till Perkins pensionering 1985. Det var ofta Fowler som var den som vadade i träskvattnet bland alligatorer eller besökte tv-studion med en boa runt halsen.
Efter Perkins pensionering fortsatte han ensam med Wild kingdom i många år.
Han fick inte mindre än fyra Emmy awards under dessa år och en mängd andra utmärkelser som Lindbergh award efter 40 års arbete med att bevara vildliv.
Han bevakade även djur och natur för NBC:s Today. Som vildlivskorrespondent gjorde han regelbundna inhopp i The tonigh show, med Johnny Carlson och Conan.
2000 fick han sitt eget program på Animal Planet, Fowler’s life in the wild. Han gjorde även ett uppmärksammat inhopp i Seinfeld.
Han har själv sagt om vikten av att bevara vildlivet: ”Nästan alla sociala tragedier som händer runt om i världen idag är orsakade av att vi ignorerat de biologiska naturlagarna. Det är nödvändigt att vi så fort som möjligt lär oss att vara rädda om naturen och djuren, vårt eget välbefinnande och livskvalitet är beroende av att vi gör något åt det hela”.
Han efterlämnar hustru och två barn.