Minnesord efter Anna Kryger

Anna Kryger från Simrishamns har avlidit i en ålder av 91 år. Närmast anhöriga är dottern Lena, svärsonen Per och barnbarnet Hanna.

Astrid Kryger föddes i Blentarp den 23 juli 1927. Hon växte upp i ett kärleksfullt hem med mor och far och fem syskon.
Hon avslutade skolgången i Ågerups skola med mycket höga betyg. Hennes önskan var att få studera vidare, men det fanns inte ekonomiska möjligheter till detta.
Mellan åren 1944 och 1947 var hon biträde i livsmedelsaffärer i Vallösa och Genarp.
1947 gifte hon sig och samma år föddes hennes enda barn, dottern Lena.

Mellan åren 1947 och 1955 bodde Astrid med familj i Snogeholm och Ellestad. I lantlig idyll gav hon och hennes man sin dotter en fin barndom med en alltid närvarande mor.
År 1955 flyttade familjen till Ystad, där Astrid fick anställning i den anrika delikatessaffären Bourker Jacobssons efterträdare.
Hon utbildade sig sedermera till mentalskötare i Lund och arbetade i många år på Hagadal mentalsjukhem i Ystad.
År 1985 flyttade Astrid till Simrishamn och fick anställning som skötare vid den geropsykiatriska enheten på sjukhuset där.
En kort tid därefter fick hon med stor sorg avsluta sitt yrkesverksamma liv på grund av svår värkproblematik.

Hon trivdes i Simrishamn och knöt nya vänskapsband. Astrid var kyrkligt intresserad, läste mycket, både skönlitteratur och dokumentärer. På grund av sin värk satt hon mycket hemma och broderade och stickade.
De sista åren hemma fick hon god hjälp av hemtjänsten i Simrishamn och hon bodde kvar i sin kära lägenhet fram till ett halvt år innan sin död.