Dödsfall

Lars Lundblad, medlem i Skånska Dagbladets styrelse, har hastigt avlidit, 75 år gammal.

Lars Lundblad föddes i Kristianstad. Han studerade till ingenjör och arbetade en tid på Kockums varv i Malmö.
Han blev så teknisk chef på tidningen Arbetet, också i Malmö. Därifrån värvades han till Tidningarnas arbetsgivareförening, TA, där han hade ansvar för förhandlingsfrågor. I samband med det flyttade han till Stockholm.
Senare satt han i styrelsen för Tidningsutgivarna och var koncernchef för Centertidningar AB tills Centerpartiet avyttrade sin tidningsverksamhet 2005.
Der var kring den tiden som Lars Lundblad valdes in i Skånska Dagbladets styrelse, i kraft av sin gedigna branschkännedom. Han har suttit där sedan dess.
Han har också suttit i styrelsen för Kyrkans tidning och varit anlitad som medlare i arbetsmarknadstvister, bland annat där Sveriges radio varit inblandad.
För ett tjugotal år sedan flyttade Lars Lundblad till Västervik, där hans hustru Birgitta kommer ifrån. De har också ett sommarhus i skärgården utanför hemorten.
Lars Lundblad efterlämnar också tre barn från ett tidigare äktenskap och fem barnbarn.