På Youtube hittar vi många av Vega Ranstams teckenspråkstolkade musikvideos. Foto: Erland Vinberg/ TT

Teckenspråkets dag

Idag är det Teckenspråkets dag.
Det finns omkring 160 olika teckenspråk i världen. I Sverige använder omkring 30 000 personer teckenspråk. Av dem som har det som modersmål, är inte alla döva. Även personer med hörselnedsättning och hörande personer, som exempelvis barn till teckenspråkiga, använder språket. Det är ett språk som uppfattas med synen och uttrycks med händerna, kroppen och ansiktet.
För personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning används teckenspråket med ett annat sinnesintryck, känseln, i ett så kallat taktilt teckenspråk.
Det svenska teckenspråket har eget teckenförråd och grammatik.
I de nordiska länderna får alla döva barn undervisning på sitt förstaspråk, teckenspråk. I resten av världen ser det sämre ut; 80 till 90 procent av alla döva barn får ingen utbildning alls och endast en procent får utbildning på teckenspråk. De flesta av världens döva barn bor i u-länder, vilket innebär att de i stort sett inte får någon utbildning alls.
Sveriges riksdag beslutade att officiellt erkänna teckenspråket som de dövas första språk den 14 maj 1981. Därför arrangeras Teckenspråkets dag den 14 maj varje år i olika städer i Sverige.