Testar nya grepp för att locka fler lärare

ÖSTRA GÖINGE Skolledningen i Östra Göinge testar nya grepp för att råda bor på lärarbristen. Alla pedagoger har bjudits in till en träff i kulturhuset Vita skolan i Broby i kväll.
– Som alla kommuner har vi problem att hitta behörig personal och då vill vi prova ett lite nytt grepp, säger Mia Karlsson, skolchef i Östra Göinge.

Det är ont om lärare och runt om i landet pågår jakten på behörig personal till skolans värld. I Östra Göinge är behovet stort både på kort och lång sikt.
Rekryteringsarbetet pågår för fullt och det ligger väldigt många tjänster ute för tillfället, berättar Mia Karlsson.
– Det finns ett stort rekryteringsbehov – och det blir inte mindre. Vi har inte direkt tappat personal, men vi har fått en stor ökning av elevantalet och behöver mer personal, säger Karlsson.

Målet med kvällens träff är dels att locka lärare till kommunen omgående, dels att bygga en bredare rekryteringsbas på längre sikt.
På plats i Kulturhuset kommer förskolechefer, rektorer och potentiella kollegor att finnas. Det blir information om vilka tjänster som behöver besättas i nuläget (bland annat svensklärare, förstelärare och förskollärare) samt vilka behov som finns framöver.
– Kvällen är för alla pedagoger, både nyutexaminerade och erfarna. Vi berättar om vår kommun och vår verksamhet under lite lättare former, säger Mia Karlsson.
Pedagoger både från Östra Göinge och från andra kommuner är välkomna och förhoppningen är enligt Karlsson att fler ska få upp ögonen för möjligheterna som finns i Östra Göinge.

M-politikern Daniel Jönsson (M) i Östra Göinge har i Norra Skåne varit inne på att det är viktigt hur lärarkåren beskriver sig själv, hur de ser på sitt jobb.
Målar lärarna upp en allt för negativ bild ökar svårigheterna att rekrytera, anser Jönsson.
– Ofta lyfts det fram hur dåligt det är att vara lärare, det är stökigt och stressigt och dålig lön. Men det positiva belyser man sällan, fördelarna med yrket får inte så mycket plats och det gör det ju inte lättare att rekrytera, har Jönsson sagt till tidningen.
Mia Karlsson håller delvis med om det. Hon menar att de tuffare bitarna i läraryrket ibland får mycket plats, eftersom lärarkåren har hård belastning och behöver göra sig hörd för att få det stöd och de resurser den behöver.
– Men ställer man frågan till lärarna vad det tycker om sitt yrke får man klart för sig att många älskar sitt jobb. Här i Östra Göinge har vi fantastiska lärare i som vill mycket, säger Karlsson.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Kan du lita på Skånetrafiken?

Loading ... Loading ...