Socialdemokraterna skadar Sveriges försvar

Moderaterna har valt att inte skriva under Försvarsberedningens slutrapport.
Det beslutet togs efter att Socialdemokraterna inte varit beredda att ta ansvar och ställa sig bakom den ekonomiska ramen på 1,5 procent av BNP till försvaret år 2025. Beredningen har i bred enighet under två års tid arbetat efter den målsättningen.
Finns det ingen finansiering går det heller inte att genomföra de kloka förslag som lagts fram för att stärka Sveriges försvar och säkerhet i en osäker tid.
Den som inte vill betala måste besvara frågan om vad som ska bort.
Försvarsberedningen är en parlamentariskt sammansatt grupp med representanter från alla riksdagspartier som tar fram underlag inför kommande försvarsbeslut. I december 2017 presenterades en första delrapport med fokus på totalförsvar och civilt försvar.
Slutrapporten med den säkerhetspolitiska analysen och konkreta förslag för att stärka det militära försvaret lämnades den 14 maj 2019.

De förslag och den ekonomiska ram som Försvarsberedningen angett skulle om de genomförs innebära en betydande stärkt svensk försvarsförmåga.
I rapporten föreslås bland annat ytterligare en armébrigad, utökat artilleri, halvtidsmodifiering av Visbykorvetterna och en ubåt samt att behålla ett flertal av dagens Jas Gripen längre än planerat. Dessutom finns förslag på att över tid utöka antalet grundutbildade från dagens 4 000 till 8 000 och dessutom stärka logistik- och stödfunktioner.
Flera av dessa förslag riskerar nu med Socialdemokraternas och Peter Hultqvists sänkta ambition att hamna i papperskorgen.

Att Sverigedemokraterna, som säger sig värna ett starkt försvar, ställer sig bakom Försvarsberedningens rapport trots bristande ekonomiska förutsättningar ter sig även i sammanhanget mycket märkligt.
Försvarsmakten har vid flera tillfällen varnat för att svenskt försvar kommer att tappa i förmåga om inte mer resurser tillförs.

Detta skulle vara direkt farligt givet vårt säkerhetsläge. Det krävs långsiktighet. Moderaterna tillsammans med C, KD och L har därför förbundit sig att verka för att Försvarsberedningens förslag och ekonomiska ram realiseras genom ett försvarsbeslut år 2020. M står bakom analysen och just därför kan vi som parti inte medverka till en urholkning redan från början.

Dagens fråga

Brukar du spela kort?

Loading ... Loading ...