Kommunhuset i Broby.

Nytt kommunhus ska byggas i Broby

ÖSTRA GÖINGE Östra Göinges kommunhus i Broby har en rad brister – brister som det inte längre går att blunda för. Därför kommer den styrande majoriteten att driva igenom ett beslut att bygga nytt kommunhus.

– ”Alternativ noll”, att inte göra något, finns inte längre och nu har vi beslutskraften att göra det här, säger kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M).

2012 fanns det planer på att bygga ett nytt kommunhus, men politisk oenighet och våldsamma protester gjorde att det aldrig blev av. Men att kommunhuset har en hel del brister är alltså ingen nytt och därför har två förslag på hur bristerna kan åtgärdas arbetats fram – förslag som på torsdagen presenterades av ekonomichefen Oscar Nilsson.

Förslaget att renovera befintliga lokaler ansågs inte alls bra, eftersom flera av problemen kvarstår efter renoveringen (höga driftskostnader, ineffektiva ytor, för få arbetsplatser).
Därför är det nybygge som gäller.
Den årliga kostnaden beräknas då bli nästan två miljoner lägre än om man renoverar och man kan ta itu med samtliga problem; förbättra säkerheten (högaktuellt efter onsdagens bensinhot mot kommunhuset), ventilationen och den fysiska arbetsmiljön, samt åtgärda platsbristen och sänka energikostnaderna.
Dessutom kan man nyttja de nuvarande lokalerna under tiden det nya kommunhuset byggs, påpekar kommunchef Jonas Rydberg.

Beslut om att investera i ett nytt kommunhus ska tas i juni och 2020 ska det börja byggas för att vara klart 2021. Exakt hur det nya kommunhuset ska se ut är inte klart. Kostnaden beräknas bli runt 80 miljoner kronor och det ska byggas på samma område som dagens kommunhus ligger på.
– Vi kan inte välja något annat alternativ än att bygga nytt, det hade varit oansvarigt, säger Åberg.