Väl rustade inför tuffa år

ÖSTRA GÖINGE Det väntar tuffa år ekonomiskt. Men Östra Göinge är väl rustat och ska klara utmaningarna utan nedskärningar och krispaket.
Det var beskedet när den styrande majoriteten (M, KD, C) på torsdagen presenterade sitt förslag till mål- och resultatplan för år 2020-2023.

Den styrande majoriteten i Östra Göinge (Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet) har i mål- och resultatplanen riktat in sig på fyra prioriterade områden:
p En bra start i livet.
Målet är att barn och unga ska få ökade kunskaper och motivation för vidare utbildning. Läraren anses vara den viktigaste resursen.
p Vägen till arbete.
En avgörande punkt för kommunens ekonomi, enligt kommunalrådet Patric Åberg (M). Arbetslösa ska få stöd och hjälp, men det egna ansvaret med en tydlig kravbild lyfts fram av treklövern
p Det goda åldrandet.
En viktig del anses av treklövern vara självbestämmandet. Ökad kvalitet och kostnadseffektivitet poängteras.
p Attraktiva byar.
Bra kommunikationer och varierat utbud av bostäder ska göra byarna attraktiva och välkomnande.
Dessutom lyfts punkten ”ett hållbart Östra Göinge” fram, där bland annat trygghet, jämställdhet och miljö samt en fortsatt god ekonomisk hushållning sätts i fokus.

De prioriterade målen är politikens ”beställning” till förvaltningen, där pekar treklövern ut vad man i första hand vill ska göras. Sen har förvaltningen med kommunchefen och ekonomichefen i spetsen fått i uppdrag att titta på hur det ska göras och vilket ekonomiskt utrymme det finns.
Östra Göinge räknar med en kostnadsökning på runt 140 miljoner kronor över fyra år. De överlägset största utgiftsposterna är skola och äldreomsorg.
– För vår del handlar det om att hålla igen på kostnadsökningen. Men vi behöver inte skära ner och ägna oss åt sparbeting, säger kommunchef Jonas Rydberg.
Åtstramningen kommer att få effekt – exempelvis blir det inga nya pengar till frivilliga verksamheter i kommunen – men politikerna och kommunchefen pekar på att det är skillnad på att minska kostnadsökningen och helt ta bort saker.
– Vi kommer till exempel inte att kunna öka föreningsbidraget. Men det befintliga bidraget finns kvar, vi tar inte bort något, säger Patric Åberg.
– Vi har ett bra utgångsläge tack vare god ekonomisk hushållning under åtta år med låga driftskostnader och sparande inför framtiden. Vi står inför tuffa avvägningar och prioriteringar de kommande åren, men jag tror ändå att många kommuner hade varit avundsjuka på vår situation.
Oskar Nilsson, ekonomichef, säger att man bland annat kommer att prioritera noggrant, utöka olika samarbeten och planera investeringar ännu tydligare.

Investeringsmässigt blir det satsningar på särskilt boende/äldreboende. Där är det kooperativa hyresrättsföreningen Göingebygdens trygga hem som fortsätter ombyggnationen av Västanvid och beslut har även tagits gällande Skogsbrynet. För Lindgården finns ett inriktningsbeslut.
I Broby ska en ny station för superbussar byggas och så fortsätter den omfattande och långsiktiga satsningen på VA-investeringar i kommunen.