Fantastiskt besked om sjukhuset

Debatt

Utbyggnaden av Hässleholms sjukhus kan ge en tillgängligare sjukvård!
På fredagen presenterade Allians för Skåne en ny satsning för Hässleholms sjukhus.
En satsning som kommer att lyfta sjukvården i Skåne och i synnerhet nordöstra Skåne.
Satsningen innebär i korthet att bygga ut och utöka det befintliga sjukhuset och föreslås att börja från och med 2020. Sjukvårdsområdet ska moderniseras och utvecklas. Under 2020 anslås 40 miljoner kronor och under hela planperioden anslås 810 miljoner kronor.
Det är ett fantastiskt besked att ge till nordostskåningarna.

Genom denna satsning kan vi öka tillgängligheten och erbjuda en ännu bättre vård. Dels genom nya lokaler som möjliggör för en ökad vårdkapacitet och ett ökat patientflöde – vilket vi tycker är oerhört bra!
Genom en utbyggnad ges vi möjligheten till att bevara och utveckla den höga, och såväl nationellt som internationellt erkända, kompetens som finns inom ortopedin i Hässleholm.

Hässleholms sjukhus är betydelsefullt för många och nu kan vi utveckla det ytterligare och på så sätt attrahera fler till att vilja arbeta i Hässleholm. Med ett modernare sjukhus kan vi locka och behålla fler medarbetare inom vården.
Tack vare Allians för Skånes politik kan vi bidra till en bättre sjukvård och därmed ett bättre Skåne.
Det ska vi fortsätta med!

 

Dagens fråga

Har du gamla glasögon hemma som du inte längre använder?

Loading ... Loading ...