Satsning mot bedrägeribrotten

Skåne Bedrägeribrotten blir allt vanligare. För att möta det ökade antalet inkomna ärenden utökar nu polisen i Region Syd sin beredskap i frågan.

Rekordmånga anmälningar om bedrägeribrott gjordes i Sverige under förra året. Totalt inkom cirka 250 000 anmälningar till polisen, en ökning på 25 procent jämfört med föregående år.

Polisregion Syd har drabbats värst av brottsvågen – där polisen nu har tusentals anmälningar av bedrägerier i väntan på utredning på sitt bord.

Bedrägerisektionen i Region Syd hanterar ärendena och finns representerad runtom i regionen. För att tackla det växande problemet meddelades under måndagsmorgonen i ett pressmeddelande att sektionen söker 20 nya medarbetare.

– Med fler medarbetare kan vi möta det ökade inflödet, men det möjliggör också att vi kan beta av äldre ärenden som inte blivit utredda än, säger Carolina Adler, chef för Bedrägerisektionen i Region Syd.

Med förändrade arbetsmetoder och ökade resurser är förhoppningen att antalet redovisade ärenden till åklagare ska öka.