Tåg inte lösningen på transportproblemet

I en enkät som besvarats av partiernas toppkandidater i Europavalet säger 9 personer att de vill åka tåg till jobbet i Bryssel och 10 att de inte vet. 18 säger att de tänker flyga.
Liberalernas toppnamn Said Abdu åkte tåg senast han var i Bryssel: sex eller sju byten, ett drygt dygns restid och bokning via fyra olika system. Så ser tågtrafiken tyvärr ut i Europa nu.
Det går med få undantag inte att pendla till Bryssel via tåg om man är Europaparlamentariker. Parlamentariker lär sällan eller aldrig hinna sitta ett dygn på tåget. De behöver också ofta kunna omboka sina flyg med kort varsel om deras schema förändras. Vissa tåg ute i Europa kör dessutom på diesel och är inte klimatvänliga, så tåg hela vägen är inte en given fördel för alla Europaparlamentariker.
Intresset för tågresande ökar, vilket är bra eftersom det kommer att lägga press på operatörer att förbättra tjänsten med fler avgångar, fler nattåg och bekvämare resande. Men problemet med att Europaparlamentet är en verksamhet som gillar resande för resandets egen skull är värre än att parlamentarikerna flyger till Bryssel.
Personal reser över hela Europa för informationsutbyten som skulle kunnat ske via telefonkonferens. parlamentarikerna skulle kunna också sköta betydligt mer av sin verksamhet från Bryssel. Att baxa verksamheten till Strasbourg med jämna mellanrum är sannolikt en värre galenskap än att flyga till jobbet, även om det blir mycket flygande.
Martina Jarminder

Dagens fråga

Vill du ha söndagsöppet på Systembolaget?

Loading ... Loading ...