Den sociala pelaren blir sämre för Sverige

I SVT:s utfrågning av partiernas toppkandidater till Europaparlamentet får socialdemokraten Helene Fritzon kommentera den sociala pelaren, som Socialdemokraterna är för. Hon tonar ner och framställer den som en serie icke-bindande rekommendationer. Det är en sanning med modifikation.
Det stämmer att den sociala pelaren inte är någon tvingande lagstiftning. Men i de ursprungliga förhandlingarna var ambitionsnivån mycket hög. En del av förslagen var radikala, som till exempel tanken om att medlemsländerna skulle tvingas bygga bostäder till socialt utsatta européer som dök upp. Bostäderna föreföll vara en egen kategori av socialt boende, som i jämförelse med svensk boendestandard förmodligen skulle betraktas som enkel. Läser man mellan raderna finns alltså två problem: man skulle skapa ett andra klassens boende för andra klassens medborgare och öppna för man kunde avpollettera oönskade personer till andra EU-länder med hänvisning till den sociala pelaren.
Det förhandlades bort, så det är inget väljarna behöver vara rädda för. Men det fungerar som en illustration av vilken långtgående reform den sociala pelaren är tänkt som. Bara det att den kallas för ”pelare”, som i en av grundförutsättningarna för EU-samarbetet säger en del. Det rörde sig i alla fall från början om ett slags gemensam europeisk socialvård som i befogenhet skulle stå över medlemsländernas autonomi. Om man är för en sådan reform ska man veta att den sociala pelaren representerar ett nytänkande kring medlemsstaternas suveränitet, även om det till en början inte blir bindande.
Man kan förvånas över att just vänsterkrafter är positiva till den sociala pelaren, med tanke på att Sverige redan har bättre skydd. Till exempel riskerar Sverige med den sociala pelaren att få en minimilön som är lägre än den lägsta lön man tjänar nu. Den sociala pelaren är ingen fördel för Sverige och ingen liten omställning som man kan ta lätt på.

Dagens fråga

Vill du ha söndagsöppet på Systembolaget?

Loading ... Loading ...