Foto: Mattias Fogelberg

Läsarens egen bild

Det är lätt att känna igen hanarna bland aurorafjärilarna, då de ser ut att ha blivit doppade i orange färg. Denna färg har gett arten dess engelska namn, orange-tip.
Morgonrodnadens gudinna inom den grekiska mytologin hette Aurora. Det latinska namnet är antocharis cardamines.
Fjärilen har ett vingspann på mellan 31 och 50 millimeter. De trivs i blomrika och soliga delar av odlingslandskapet. Puppan kläcks i maj här nere i Skåne och lite senare norrut.
När honan lägger sina ägg lämnar hon ett doftspår för att markera för andra fjärilar att växten är upptagen.
Efter cirka en vecka kläcks äggen och larverna äter av värdväxtens blommor och blad. Några veckor senare förpuppas larverna och de övervintrar som puppor.
Bilden på denna aurorafjäril är tagen av Mattias Fogelberg.

Dagens fråga

Tränar du regelbundet på gym?

Loading ... Loading ...