Tågstoppet hävt mellan Malmö C och Köpenhamn

Malmö Nu rullar tågen igen mellan Malmö central och Köpenhamn.

Orsaken till stoppet var ett tillbud på huvudbangården i Köpenhamn. Tågen är åter i gång sedan klockan 10.53, men det kan dock förekomma vissa förseningar innan trafiken är i fas igen, uppger Trafikverket.