Ska alla runstenar krossas?
n I ett kommittédirektiv (Dir 2018:61) utreds det på regeringens uppdrag bland annat att “ta ställning till om den nuvarande straffrättsliga regleringen i fråga om rasistiska och liknande symboler är ändamålsenligt utformad”. Redovisning 31 maj innevarande år. Vissa runor är tydligen bland annat målet för detta uppdrag då dessa nyttjades som symboler av tyskarna under andra världskriget och i nutid nyttjas av en del marginella grupperingar.
Att symbolerna har en historia som sträcker sig tillbaka till nordisk mytologi verkar man inte bry sig om. Eller är det kanske just det som stör.
Det lär ju inte finnas någon nordisk historia enligt vissa. Det blir kanske ett förbud av fornnordisk mytologi?
Hur som haver, om man nu kommer fram till att dessa symboler är livsfarliga och måste förbjudas, blir det då en nationell kampanj för att demolera fornlämningar och föremål på museum? Sådan utrensning har ju skett bakåt i historien men det trodde jag inte var något vi ägnade oss åt i nutid.
En annan konsekvens måste ju bli att symbolerna för de stora världsreligionerna måste ifrågasättas. Det sker och har skett hemskheter kopplat till de symbolerna också. Korsriddarna hade korset som symbol och de ägnade sig väl inte åt ambulerande tebjudningar.
Ska lagen dessutom uppdateras varje gång misshagliga grupper byter symbol?

Dagens fråga

Tror du att Storbritannien lämnar EU sista oktober?

Loading ... Loading ...