Att diskutera

Insändare

Att diskutera är ett sätt att konversera som håller på att försvinna.
Jag är född på trettiotalet och kan ännu minnas fyrtiotalets diskussioner i vårt kök, när grannar träffades där.
Till 90 procent var det män som mindes och förde sina historier vidare.
Idag är detta sätt att umgås nästan helt utrotat på grund av de moderna telefonernas och deras många alternativ till kommunikation.
Lyssnandet och talet håller på att förintas, det finns ungdomar som inte kan svara annat än med axelryckningar, huvudskakningar eller nickar.
Snart blir talet en “ bristvara” och hörseln ett helt onödigt behov.
Utan att ”måla fan på väggen” så kan skolgång snart vara ett minne blott, redan nu finns så mycket lärdom att hämta från datorer och den moderna telefonin.
Med tidigare skolgång i backspegeln så blir det urtråkigt, samt läraryrket att helt sakna framtid. Tiga är silver men tala är guld.

Dagens fråga

Tror du att Storbritannien lämnar EU sista oktober?

Loading ... Loading ...