Nej till pizzeria vid korsning

Hässleholm

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden menar att uppförandet av ett bostadshus med pizzeria strider mot gällande detaljplan eftersom ändamålet är bostäder. Nämnden menar att det inte är lämpligt med en pizzeria i korsningen Ekedalsvägen – Stobyvägen.
Det var vid förra sammanträdet som nämnden avslog ansökan om bygglov som gällde en nybyggnation av ett bostadshus med pizzeria, en komplementbyggnad och parkeringsplatser på fastigheten.
Så här skriver nämndens ordförande Kenny Hansson (M), angående skälen till avslaget:
”Verksamhetens omfattning är inte så begränsad att det kan anses utgöra ett lämpligt komplement till bostadsändamålet. Ny verksamhet bedöms medföra en ökning av trafiken till och från fastigheten som inte grannar kunnat förutse. In- och utfarten är dessutom placerad i direkt anslutning till trafiksignaler vilket även bedöms kunna medföra störningar i trafiken”

Dagens fråga

Brukar du spela kort?

Loading ... Loading ...