S vill ha plan för hemlösa

HÄSSLEHOLM

Socialdemokraterna vill tvinga alla byggföretag och fastighetsägare att precisera hur stor andel av deras lägenheter som ska avsättas åt hemlösa. I en motion föreslår Lena Nilsson (S) att Hässleholms kommun tar efter Båstad i fråga om konceptet ”Bostad först” – en metod som rekommenderas av både Socialstyrelsen och SKL.
– Vi behöver fler bostäder till alla i Hässleholm, även de som är bostadslösa i dag, skriver hon.

För kommunens del innebär det att skriva in i detaljplanen hur stor andel av lägenheterna som ska vara avsedda för ”det bostadssociala ansvaret”. Även byggföretag och fastighetsägare ska åläggas att precisera detta.
Arbetssättet i ”Bostad först” utgår ifrån att en egen bostad är en grundläggande mänsklig rättighet. Rent konkret erbjuds människor i akut hemlöshet ett eget förstahandskontrakt, vilket sedan kompletteras med andra insatser.

Dagens fråga

Drabbades du av torsdagens stora strömavbrott?

Loading ... Loading ...