Här är det du som bestämmer. Foto: TT

Din viktiga röst i Europa

Din röst i söndagens Europaval är särskilt viktig den här gången. Tråkigt nog är deltagandet i Europavalet lågt bland svenskar, som annars är duktiga på att ta sig till valstugorna. Drygt hälften av röstberättigade svenskar röstade i Europavalet 2014. Det är synd inte minst på grund av att Europaparlamentariker har långtgående befogenheter och hanterar mycket skattepengar. Det beklagligt låga valdeltagandet gör att din röst blir värd dubbelt så mycket om du lämnar sofflocket – ytterligare ett skäl att rösta i EU-valet.
Man får anta att det låga valdeltagandet delvis beror på att väljarna inte insett hur goda möjligheter en europaparlamentariker har att påverka i den riktning de vill att Europa ska röra sig. Vill du att en person du litar på ska ha tillgång till skattebetalarnas pengar och inte en person som slösar bort dem eller använder dem för att berika sig själv? Om svaret är ja på den frågan så ska du rösta i Europavalet.
Man bör personkryssa: det är på ett helt annat sätt avgörande vem det är som hamnar i Bryssel som representant för ditt parti. Om du röstar på Vänsterpartiet eller Centerpartiet, som under den gångna mandatperioden haft en enda parlamentariker i Bryssel har det givetvis haft stor betydelse vem som haft det och vad de försöker åstadkomma.
Marit Paulsen såg under flera mandatperioder till att Liberalerna fick fler röster i Europavalet än i riksdagsvalet, eftersom väljarna litade på henne. Det gjorde de rätt i: hon fick gjort vad hon sade att hon skulle.
I den svenska riksdagen förväntas riksdagsledamöterna rösta ”lydigare” än i EP och gör det i de flesta fall också. Ett exempel på autonoma EP-parlamentariker är när Lars Adaktusson röstade mot kvinnors rätt till abort 22 gånger, trots att det inte är Kristdemokraternas officiella hållning. Personkryssa!
Europaparlamentariker hanterar enorma summor, inte bara i form av ersättning, lön och olika förmåner, utan också inom de europeiska projekten. Sitter de i jordbruks- eller industriutskottet handlar det om miljarders miljarder euro och du som väljare har goda möjligheter att påverka hur de används.
Lagförslag kan förändras mycket från förslag till lag. Din parlamentariker kan se till att det är lagligt eller olagligt att släppa ut miljögifter eller om vi försöker stoppa den antibiotikaresistens som redan dödar många européer. Om du har retat dig på något du läst i tidningen om hur EU slösar med skattemedel eller vem som får EU-bidrag för vad är Europavalet ett val för dig.
Flera av de svenska partierna har slängt ut sina gamla trotjänare och har helt nya kandidater. Det är du som bestämmer om de ska ha en kompetent, kunnig och etisk partigrupp på plats i parlamentet, eller motsatsen. Detta kommer i sin tur påverka vilka lagar som stiftas. Det här valet är ett vaktombyte för svenskarna i parlamentet och din röst väger tungt.
Högerextremism och nationalism firar triumfer i Europa. Det förutspås en jordskredsseger för deras representanter i valet. Om du inte vill att EU ska röra sig i den riktningen måste du rösta, annars är du en del av problemet och inte av lösningen. Om Brexit blir av är det ett nytt Europa och ett nytt EU som får omvärdera samarbetet. För det behövs visionärer. Det är EU som kan stoppa global terrorism genom överstatliga samarbeten. EU är en av de instanser som kan påverka klimatkrisen och öka möjligheten att vi hittar en lösning. Det är de som bestämmer om europeiska företag får spy ut föroreningar eller om vi ska satsa på ren energi. De bestämmer om våra hav ska vara döda och utfiskade och om bin, humlor och fjärilar ska få en chans att överleva. Makten över detta är din, så rösta med stolthet och övertygelse.
Martina Jarminder