Ingen nattjour i Parkvillan

Hässleholm Det blir ingen nattjour för hemlösa i Parkvillan.

Det har socialnämnden beslutat.
Vänsterpartiets Magnus Åkerborn motionerade i våras om att Parkvillan ska behållas av kommunen och upplåtas för hemlösa på natten, efter renovering.
Lokalen för nattjouren på Stobyvägen stängdes i april, eftersom den inte uppfyllde krav om brandskydd och arbetsmiljö.

Tills lokalfrågan för nattjouren är löst bedrivs verksamheten i tillfälliga lokaler, som socialförvaltningen disponerar.
– Redan före motionen lämnades in tog jag kontakt med gruppledarna för de olika partierna för att diskutera eventuell nattjour i Parkvillan, men den allmänna uppfattningen var att den inte ska bli härbärge, förklarar Robin Gustavsson (KD) ordförande i socialnämnden.

Eftersom ställningstagandet då var så tydligt, ansåg nämnden att Magnus Åkerborns motion var utagerad.
– Han är själv nöjd med behandlingen av motionen i nämnden, säger Robin Gustavsson.
Socialförvaltningen och tekniska förvaltningen arbetar vidare med att hitta nya och varaktiga lokaler för nattjouren i Hässleholm.
Målet är att det ska vara löst till hösten.

Läs mer:

Dagens fråga

Drabbades du av torsdagens stora strömavbrott?

Loading ... Loading ...