Integrationen ska bli snabbare

Hässleholm Det går trögt med integrationen för många nyanlända i kommunen. Nu ska arbetet bli effektivare med att ordna bostad och jobb till dessa.

Robin Gustavsson (KD) socialnämndens ordförande, lyfte frågan i höstas om bättre samordning mellan socialtjänsten, andra kommunala instanser och iblandade myndigheter som gör att fler kommer i arbete snabbare efter etablering.
Kommunstyrelsen har beslutat att bilda ett utskott för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration och en styrgrupp som består av tjänstemän.
– En nyanländ kartläggs mot många olika mål i dag. Det kan finnas en rad olika förutsättningar för de enskilda och hur kan vi göra för att tillvarata detta på ett bättre sätt. Därför vill vi ha ett bättre samarbete för att kunna ge stöd och hjälp med olika insatser som krävs. Man måste ha en stabil social situation med en bostad för att komma i arbete, förklarar Robin Gustavsson.

För att detta ska kunna genomföras krävs en del ändringar i reglementet.
Avdelningen för arbetsmarknad och kompetensutveckling har utrett och sammanställt en rapport på hur integrationsarbetet kan effektiviseras. den redovisades på socialnämndens möte nyligen
– Nu jobbar vi vidare med att realisera en snabbare integration, säger Robin Gustavsson.

Dagens fråga

Har du kvar dina gamla skolkataloger?

Loading ... Loading ...