Minskat tryck ökar kostnader

Hässleholm Socialnämnden visar ett underskott med tre miljoner kronor. Det beror på att antalet ensamkommande barn minskar.

Det kanske man kan tro ska öka intäkterna, men så är det inte.
– Kostnaderna minskar inte i samma takt som intäkterna från Migrationsverket, förklarar Robin Gustavsson (KD) ordförande i socialnämnden.
Boende och verksamheter för de ensamkommande, som kommunen har byggt upp och anställt personal till, kan inte avvecklas över en natt.
– Personal måste sägas upp och den processen måste följas. Därför släpar kostnaderna med över tiden, men vi har förhoppningar att intäkterna ska överstiga kostnaderna senare i höst, säger Robin Gustavsson.

Kostnaderna beräknas öka mer än budget under året för skyddat boende.
– I nuläget kan jag inte redovisa några siffror. Kommunstyrelsen har begärt att få in en redovisning om hur vi ska klara vår budget i balans vid mötet den 12 juni, förklarar Robin Gustavsson.

Dagens fråga

Drabbades du av torsdagens stora strömavbrott?

Loading ... Loading ...