Isabel Moretti, vd på Svenskt Kött. Foto: Jakob Hydén
Säkra hemmamarknaden och bli bättre på att föra ut de svenska mervärdena till omvärlden. Det är två mål inför framtiden för Svenskt Kött. Foto: Jakob Hydén

Ny vd med kött i fokus

På landet Som ny vd för Svenskt kött är Isabel Morettis främsta uppdrag att öka konsumtionen av inhemskt kött.
– Det är egentligen inte supersvårt. Förtroendet för svenskt kött och för svenska bönder är större än någonsin, säger hon.

Tidigare i år efterträdde Isabel Moretti Elisabet Qwarford som vd för branschorganisationen Svenskt Kött. Men efter tio år på LRF och chef på miljöenheten var Isabel tveksam till att nappa på erbjudandet när möjligheten kom.
– På LRF handlade allt om kött och klimat de sista åren, så jag var ganska less på den frågan. Men det är ett superspännande uppdrag. Jag är i en annan roll nu, närmare marknaden, närmare konsumenter och producenter, så jag är väldigt glad över att jag tackade ja.
Det är ju en väldigt polariserad debatt kring köttkonsumtion. Vad tänker du om det?
– Tror att det handlar om var samhället befinner sig. Vi står i ett paradigmskifte. Klimatfrågan fanns inte på agendan för 20 år sedan, nu pratas det bara om den. Vi har blivit helt globaliserade där gränser mellan länder och människor suddas ut. Vi är i annan värld idag. Då blir människor famlande och försöker finna svar. Köttfrågan blir väldigt konkret och man serveras enkla svar. ”Väljer du bort kött kan du tryggt fortsätta leva som du gör”. Men det är ju inte så. Så utmaningen för oss är att försöka lyfta perspektivet.
Ditt uppdrag är att få fler att välja svenskt kött. Hur ska du göra det?
– Det är egentligen inte supersvårt. Förtroendet för svenskt kött för svenska bönder är större än någonsin. Förtroendet för bonden, och då särskilt djurbönderna, är all time high. Jag tror att torkan satte fokus på det beroende vi har till vår egen livsmedelsproduktion och hur sårbar den är. Vi har fått lite mer medvetna konsumenter som förstår sambanden lite bättre
Vilka är era utmaningar då?
– Vi är långt i från hemma ännu. Även om vi kan välja svenskt på Ica eller Coop så är det så otroligt mycket kött vi får i oss genom offentliga kök eller kaféer och restaurang. Där är vi inte i närheten av att ha nått fram ännu. Så där ligger vårt uppdrag just nu, att öka andelen svenskt på alla våra marknader.
– Det har funnits en oro över att trenden att välja vegetariskt eller veganskt skulle påverka oss. Men det har vi inte sett. Jag tror inte att vi kommer att se det heller. Konsumenterna visar tydligt att de tror på den svenska produktionen. Man väljer mer med omsorg. Man väljer mindre kött, men svenskt. I förlängningen har jag en vision om att vi också ska kunna gå utanför Sverige och marknadsföra de svenska värdena på en ännu större marknad.
Hur ska man göra för att lyckas bättre med det?
– Vi kan inte konkurrera med pris eller billig produktion. Då hamnar den svenska produktionen omedelbart i underläge. Men om konsumenterna runt om oss i EU, eller i Kina om vi pratar gris, efterfrågar mervärden har vi en otrolig fördel. Svensk produktion står för hög livsmedelstrygghet. Det är oerhört viktigt. Jag tror att det blir ökad efterfrågan på just produktion där man kan säkerställa vissa kvaliteter.
Hur kommer man märka att du är vd på Svenskt Kött?
– Jag tycker att det är viktigt att vi blir effektiva i värdekedjan. Man hör ofta som ett mantra att vi behöver samordna och prata med varandra och det är sant. Men vi behöver också bli noga med vilka roller vi har. Vilket ansvar var och en har. Vi måste också bli mycket tydligare i värdekedjan från bonde till konsument för att verkligen positionera svenskt kött. Att var och en jobbar med det de är bäst på.
Och hur ser det ut för er om fem år?
– Då hoppas jag att vi på riktigt börjat titta på marknader utanför Sverige. Jag tror att det är nödvändigt att vi gör det inom en femårsperiod. Människor som är födda på 90-talet är helt digitaliserade, de gör sina inköp via mobil. De står inte på Ica. Det är viktigt att vi får med oss dem och så måste vi titta på marknader utanför Sverige.

Läs På Landet