I värsta fall kan sjukdomen spridas till vanliga tallar. Foto: Michelle Cleary

Tallangrepp oroar forskare

På landet En svampsjukdom som angriper tall har för första gången upptäckts i Sverige och Skandinavien av forskare vid SLU.

Fynden har gjorts på bergtall och det rör sig om svampangrepp av parasiten Lecanosticta acicola. Eftersom barren gulnar förlorar träden tillväxt och riskerar på längre sikt att dö. I värsta fall kan sjukdomen få spridning till den vanliga tallen som är ett av landets vanligaste trädslag.

– Vi undersöker nu närområdet för att se i vad mån fler träd är angripna, säger forskaren Michelle Cleary som gjorde fyndet i närheten av sin arbetsplats vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU Alnarp.
– De angripna träden finns i Alnarpsparken, vilket är ganska typiskt. Import av växter till parker och trädgårdar är en vanlig inkörsport för skadegörare. De följer med som fripassagerare på importerade plantor. Väl på plats i sin nya miljö kan de sprida sig till andra växter, säger Michelle Cleary.

Bergtall är ett vanligt exotiskt trädslag i parker, trädgårdar och andra planteringar och är en vanlig inkörsport för sjukdomar.
Michelle Cleary och Johanna Witzell, forskare inom området skogspatologi på SLU Alnarp, är oroade över utvecklingen.
– Angreppen är anmälda till Jordbruksverket och förhoppningsvis är de avgränsade till fyndplatsen i Alnarp. Men det här är en tickande bomb. Handeln med växter är dåligt kontrollerad och vi vet att det är en inkörsport för skadegörare. Dels behöver kontrollen skärpas, dels behövs bättre resurser att snabbt analysera och vidta åtgärder när nya skadegörare upptäcks. säger Johanna Witzell.