Sven G Månsson var folkskollärare i skolorna i Tågarp, Rullebacken och Farstorps kyrkby 1953 till 1986. Foto: Helene nordgren

Folkskolläraren uppmuntrade till vidare studier

Som tidigare meddelats har Sven G Månsson, Hästveda, avlidit i en ålder av 95 år.
Sven G (Gunnar), som han kallades, var hästvedasonen som blev ett med bygden, både i Farstorp och i den egna hemförsamlingen Hästveda, där han var son till Alfred och Paulina Månsson i byn Essestorp.
Till Farstorps församling kom han som en ung, ambitiös och energisk lärare 1953. Han kom sedan att utföra hela sin lärargärning, 33 år, i skolorna i Farstorps socken.

Som ung jobbade Sven mycket praktiskt; med lantbruk, som springpojke, i affär med mera.
Första anhalt blev byskolan i Tågarp där fyra klasser undervisades i samma lärosal. Efter fyra år där blev det eleverna i byskolan i Rullebacken som fick åtnjuta Svens tjänster. När Farstorps skola stod klar till vårterminen 1962, flyttade han dit.
Vi som haft förmånen att undervisas av Sven G kan intyga att han kanske var en lite konservativ men mycket duktig pedagog. Det var ordning och reda i klassrummet och kraven på oss elever var höga.
Det som emellertid främst faller i minnet var hans förmåga att intressera och motivera för studier i de olika ämnena. Beröm och uppmuntran var därvid goda hjälpmedel.

På 1950-talet var det inte särskilt vanligt att mer än ett fåtal läste vidare efter den vanliga folkskolan. Sven G Månsson övertalade emellertid flera att läsa på dåtidens realskola.
Även om detta innebar uppoffringar för föräldrarna, medförde det andra möjligheter. För detta är vi naturligtvis vår gamle lärare djupt tacksamma. Han övertygade också en del föräldrar om studiers betydelse.
Sven G:s kvaliteter som lärare, särskilt då i engelska, blev vi också varse när vi började på realskolan.
Tack vare hans goda undervisning i engelska hade vi under de första åren ett försteg gentemot många elever som kom från andra orter på landsbygden. Det var nämligen inte särskilt vanligt att lärarna på landet på 1950-talet fått någon mer djupgående utbildning i engelska.

Från skolans värld till folkbildningens är steget inte långt. Även på det senare området kom Sven G att göra framstående insatser. Under mer än ett halvt sekel var han nämligen föreståndare i Farstorps föreläsningsförening.
När han började sitt arbete här 1958, stod folkbildningen inför sin kanske största kris någonsin. Konkurrensen från det nya tv- mediet blev på många håll övermäktig.
Efter några besvärliga år i början vände emellertid trenden med en ökad publiktillströmning som följd.
Farstorp har i dag inte minst tack vare hans idoga arbete en av de främsta föreläsningsföreningarna i bygden.

Kyrkan såväl i Farstorp som Hästveda är ett annat område som läraren ägnat mycken omsorg. Med sin starka kristna övertygelse och tro var det naturligt för honom att engagera sig som förtroendevald. Sammanlagt blev det hela 40 år som lekman, därav 20 som pastoratskassör.
På riksplanet tillhörde han kyrkomötet under flera mandatperioder. Trots att hans parti – Centern – på 1990-talet bytte uppfattning stod Sven G tillsammans med ett 30-tal andra ledamöter fast vid sin syn att kyrkan bäst tjänades om banden med staten bevarades. Vid det historiska beslutet att klippa banden med staten röstade han följaktligen emot.

Bland de många värv Månsson åtagit sig måste också hans arbete för Farstorps sparbank nämnas. Han var här huvudman under 31 år och tillhörde styrelsen under 25.
Vid avgången 1993 betonades hans rättskaffenhet och försiktighet. Tack vare dessa dygder och förmågan att framlägga saker så att folk lyssnat hade banken inga kreditförluster alls samtidigt som det var kris i de flesta andra banker i landet.
Folkskollärare Månsson höll under mer än 50 år i försäljningen av majblommor i Farstorps socken.

Plats i kommunfullmäktige i Hästveda samt uppdrag i kulturnämnden i Hässleholm hann han också med en tid.
Hans skogsskötsel på en fastighet i Ranseröd vid Norra Sandby prisbelönades. Naturen stod högt i kurs.
Närmast anhöriga är hustrun Gerd, som också varit lärare, med vilken den nu avlidne var gift sedan 1958, barnen Peter, Kristina och Karl Gunnar, svärdöttrar samt sju barnbarn.