Färre utsatta områden i Sverige

En ny version av polisens rapport ”Kriminell påverkan i lokalsamhället”, som listar utsatta bostadsområden har presenterats. Man kan där glädja sig åt att de har gått ner från 22 till 21 stycken.
Med undantag för Dalhem-Drottninghög-Fredriksdal i Helsingborg så menar polisen att Region Syd är på rätt väg, även om de helst hade sett en ännu tydligare förbättringstrend. Det kan så klart alltid bli bättre.
Kritik har riktats mot listningen för att det kan stigmatisera områden som hamnar där. Frågan är om de boende skulle tjäna på att man inte låtsades som att områdena inte hade problem. Sannolikt inte.
Manne Gerell på Malmö universitet påpekar att polisens lista är framtagen för att underlätta deras närpolisarbete och gör en jämförelse med en dansk kartläggning av utsatta områden, som tas fram av regeringen och enbart består av siffror och statistik. Gerell har rätt att det viktigt att komma ihåg att polisens analys sker enligt deras kriterier och från deras synvinkel och inte är neutral. Det vore mycket intressant om det fanns jämföreselmaterial även i form av en lista av dansk typ.
Men polisens bild av hur ett utanförskapsområde utvecklas är ändå mycket intressant. Att det sker mindre övergrepp mot blåljuspersonal är till exempel goda nyheter. Det innebär att närmiljön blir tryggare för dem som bor i särskilt utsatta områden och inte är kriminella, utan bara vill ha lugn och ro.

Dagens fråga

Har du kvar dina gamla skolkataloger?

Loading ... Loading ...