Polis och kriminaltekniker arbetar på platsen morgonen efter mordet. tidigt på tisdagsmorgonen. Foto: Johan Nilsson / TT / Arkiv

Anser rätten lagt för stor vikt vid blodstänk

ÅHUS Den 30-årige man som dömdes till 16 års fängelse för mord på sin sambo i Åhus överklagar ni till högsta domstolen.
Hans advokat anser att blodbildsanalysen fått ta för stor del i bevisningen.

Den dömde mannen har hävdat självförsvar genom tings- och hovrätt, och vill att högsta domstolen i första hand friar honom från ansvar för mord och i andra hand sätter ner strafflängden.

I överklagan till högsta instans menar hans advokat Björn Hurtig att de tidigare instanserna lagt för stor vikt vid en blodbildsanalys.
I blodbildsanalysen försöker man via hur blodet stänkt tänka sig fram till hur händelseförloppet varit.
”I avsaknad av övrig teknisk bevisning har denna blodbildsanalys kommit att tillmätas ett betydande bevisvärde av såväl tingsrätten som hovrätten”, skriver Hurtig.

Advokaten fortsätter med att konstatera att bevismetoden inte ackrediterats av Nationellt forensiskt centrum (NFC), och skriver att den inte validerats med stöd av vetenskap.
”Hovrätten har tillmätt blodbildsanalysen ett alltför betydande bevisvärde vilket inneburit att (mannens) invändning om nödvärn ansetts motbevisad”, skriver Hurtig.
”Eftersom NFC under många år försökt få blodbildsanalys ackrediterad utan framgång menar jag att en sådan metod inte oinskränkt bör tas som intäkt för ett visst påstått händelseförlopp”, skriver han i en senare passage.
Vidare menar mannens advokat att det inte presenterats något motiv för hans klient att mörda sambon, medan sambon däremot ska ha haft motiv att angripa honom.