Per Einarsson, KD, Annette Linander, C, Gilbert Tribo, L, och Carl-Johan sonesson, M, fick igenom sin budget i regionstyrelsen. Stefan Olofson/Arkiv

”Oansvarigt av oppositionen ”

Skåne Den styrande alliansen kritiserar den rödgröna oppositionen för att inte våga prova nya vägar för att lösa problemen i sjukvården.

Oppositionen riktar in sig på att alliansen inte räknar med att befolkningen växer och befolkningen blir äldre i sin budget.
‑ Vi vill prova nya vägar genom att införa ett icitamentspaket för utveckling av vården istället för en halv miljrad till demografin ( befolkningsökningen). Demografiuppräkningen har inte fungferat hittills. produktionen har inte ökat därför vill vi prova något nytt, säger regionrådet Annette Linander, C.
Regionrådet Gilbert Tribo, L, påminner om att alliansen lägger 135 miljoner mer på primärvården.

Carl-Johan Sonesson, M, understryker att alliansens budget för sjukvården är bra.
‑Vi satsar 1,2 miljrader mer nästa år, säger han.
Alliansen höjde skatten med 49 öre för ett halvår sedan.
‑ Vi vet inte hur resultatet blir. Det är oansvarigt av oppositionen att gå fram med höjningar av skatten. Man måste hushålla och ha respekt för den budget som är lagd. Det är extra viktigt när vi går in i en lågkonjunktur. Då ska man inte strypa hushållens möjligheter att konsumera, utan stimulera ekonom,in att rulla vidare, säger Carl-Johan Sonesson.

Regionrådet Per Einarsson, KD, menar att gårdagens lösningar inte fungerar på framtidens problem.
Årets budget ska ge en miljrad i överskott. Den senaste prognosen pekar mot 400 miljoner.
Även om uppgifter om mer statsbidrag på 400 miljoner är på gång från regeringen, säger alliansföreträdarna att de inte tror på det förrän de ser det. Men det skulle underlätta.

Dagens fråga

Har du kvar dina gamla skolkataloger?

Loading ... Loading ...