Henrik Fritzon, S: Alliansens budget är underfinansierad.

Skattehöjningar fick inget gehör i regionen

Skåne Den rödgröna oppositionen i Region Skåne menar att alliansens budget är underfinansierad och vill höja skatten.

På onsdagen presenterade S, V och MP, sina skuggbudgetar. Vänsterpartiet vill höja skatten mest med 50 öre, Miljöpartiet med 20 öre och Socialdemokraterna med 15 öre.
– Det ger 442 miljoner kronor mer i intäkter. Vi vill anställa 500 fler i den skånska vården. Alliansen har inte budgeterat något för den växande befolkningen i Skåne. Behoven är stora. Trots höjd skatt med 49 öre och stora anslagsökningar i sjukvården visar prognoserna att nya stora underskott byggs upp. Vid en oförändrad skatt finns bara 170 miljoner kronor kvar till reformutrymme och inte de 1,2 miljarder, som alliansen påstår, säger oppositionsledaren Henrik Fritzon (S).

S vill satsa 62,5 miljoner på cancervården och ha totalt 30 fler platser än alliansens 270 för utbildning av sjuksköterskor som vill vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor med full lön.
– Vi satsar utöver alliansens 274 miljoner ytterligare 54 miljoner till kollektivtrafiken, vilket är en full uppräkning. Pengarna ska bland annat användas till att återställa de neddragningar som gjorts på flera busslinjer, förklarar Henrik Fritzon.
Tandvården får 25 miljoner i ökat regionbidrag.
– Vi vill sänka tillbaka taxorna, som höjdes med ökat avkastningskrav på Folktandvården. Vi vill avskaffa avkastningskravet helt, säger Henrik Fritzon.
Inom regional utveckling vill S satsa 7,5 miljoner som ska användas för att bevara utrotningshotade arter i Skåne. Ersättningen till folkhögskolorna ska återställas med fem miljoner.

Vänsterpartiet beskriver alliansbudgeten som en kalldusch för sjukvården.
– Inte en krona avsätts till den ökande befolkningen, säger Sara Svensson, partiets gruppledare i regionen.
50 öre mer i skatt ger 1,4 miljarder mer i intäkter. V vill vika 1,2 miljarder till vården.
– Vi vill införa 30-timmarsvecka och inrätta fler vårdplatser. Vårdvalen ska avvecklas successivt och återtas i egen regi och vill börja med psykoterapin, förklarar Sara Svensson. För sjukvårdens del står regionen inför ett vägval som handlar om att bromsa, lägga ner, eller sälja ut verksamheter. Vi vill satsa på vården, säger Sara Svensson.
V vill fasa ut avgifter för barn och unga i kollektivtrafiken. Målet är att kollektivtrafik ska vara gratis för alla unga och pensionärer.
Reklamen ska bort från tåg, bussar och informationstavlor och ersättas med samhällsinformation och kultur.
– Man ska slippa vara konsument på alla ytor, förklarar Sara Svensson.

Miljöpartiets skattehöjning med 20 öre tillför 584 miljoner.
– Vi vill satsa på psykiatrin, klimatet och förebyggande hälsoarbete, säger gruppledaren Mätta Ivarsson.
Mp vill ha minst en psykolog på varje vårdcentral, ökade öppettider på Skånes ungdomsmottagningar, sex miljoner mer till en särskild mottagning för våldtäktsoffer och tre miljoner på enkönsidentitetsmottagning i Lund.
– Vi vill införa en koldioxidbudget för att räkna ut i vilken takt vi ska kunna nå klimatmålen, säger Mätta Ivarsson.

Oppositionen fick inget gehör för sina skuggbudgetar i regionstyrelsens, som antog alliansens budget.

Dagens fråga

Har du kvar dina gamla skolkataloger?

Loading ... Loading ...