SD vill samla vikarier i en enhet

HÄSSLEHOLM

Samla alla kommunala verksamheter i en och samma bemanningsenhet – det yrkar Sverigedemokraterna på i en motion till kommunfullmäktige.
SD konstaterar att det idag inte finns någon samlad bemanningsenhet i kommunen. Att skapa en central enhet, där heltidsanställda, deltidsanställda som vill fylla ut sin arbetstid och personer som endast kan och vill jobba timmar samlas skulle, enligt SD, bli effektivare.

Enheten, som ska innehålla en mängd olika kompetenser, ska då ansvara för att täcka alla vikariat som behövs.
I ett första skede yrkar SD därför på att en central bemanningsenhet ska inrättas för barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden. Efterhand ska alla kommunala verksamheters bemanningsarbete överföras och integreras i en central bemanningsenhet.

Dagens fråga

Har du kvar dina gamla skolkataloger?

Loading ... Loading ...