Ökat hemtjänstbehov – neddragningar krävs

HÄSSLEHOLM Omsorgens ekonomi har på kort tid försämrats och nu krävs drastiska åtgärder för att spara in de 12,6 miljoner som ser ut att fattas i kassan vid årets slut. Men semestern ställer till det – det kommer att dröja ända till september innan de politiska besluten fattas.

En åtgärdsplan låg på bordet när omsorgsnämnden hade möte på tisdagen, men fick återremitteras (skickas tillbaka för ytterligare hantering) eftersom verksamhetscheferna inte hunnit göra några risk- och konsekvensanalyser av förslagen. Dessutom ska de MBL-förhandlas först den 26 juni.
Omsorgschefen Anneli Larsson tror därför att det dröjer till september innan ett beslut kan fattas i nämnden. Sent, håller hon med om.
– Men vi jobbar med flera olika delar redan. Vi sitter inte och väntar utan försöker vara så effektiva som möjligt redan i dag.

Bland förslagen till besparingar finns en stängning av köket på Högalid. Genom att flytta matlagningen till Bokebergs kök skulle man både spara pengar och frigöra lokalen som då skulle bli konferensutrymme åt personalen.
Detta blir dock troligtvis inte alls av, eftersom nämnden ska vänta in den översyn som pågår av samtliga kommunala kök och hur dessa kan samordnas.
Ett annat av förslagen är den sedan länge kontroversiella frågan om att stänga avdelning sex på Högalidshemmet.
Förra gången det var aktuellt gjorde protesterna att de boende fick vara kvar. Nu bor bara en person med särskilt boende kvar på avdelningen och det är oklart vad som sker.

I övrigt föreslås att vikarier inte alltid ska ersättas inom hemtjänsten och att kringtiden, den tid som personalen inte tillbringar med just omvårdnad, ska minska med två procent.
Sjuksköterskorna ska inte ska ersättas vid kortare frånvaro och ytterligare delegering till undersköterskor/vårdbiträden bör ses över. En av två tjänster som verksamhetsutvecklare ersätts inte.
Anneli Larsson bedömer att det är möjligt att få budgeten i balans, men osäkerheten är stor.
– Vår verksamhet är känslig, det räcker att vi får ett eller två ärenden som kan kosta några miljoner, påpekar hon.

Främst är det inom hemtjänsten och i sjuksköterskeorganisationen som kostnaderna blivit större än tänkt.
– Det finns ett ökat behov av hemtjänst och vi får hem fler svårt sjuka i ett tidigare skede. Det råder ökat tryck på korttidsplatser och hjälpmedel, säger hon.
Samtidigt poängterar förvaltningen i planen att det inte går att spara hur mycket som helst, utan att det får effekter för de äldre och handikappade. Omsorgsverksamheten i Hässleholms kommun kostar redan betydligt mindre än i andra kommuner.

Dagens fråga

Har du varit på kräftskiva i år?

Loading ... Loading ...