Lunds Universitet med i europeisk storsatsning på livsmedel

Skåne För två år sedan uteblev Lunds Universitet som medlem i EU:s mångmiljardsatsning på livsmedelsutveckling. Polletten föll istället på ett konsortium som universitet inte ingick i.
Nu har styrelsen för det vinnande nätverket, EIT Food, beslutat att välja in Lunds Universitet som fullvärdig medlem i deras nätverk.

Under 2016 drogs en europeisk mångmiljardsatsning igång på livsmedelsutveckling, under namnet Food for future. Syftet med satsningen är, då som nu, att utveckla hälsosamma livsmedel, en hållbarare produktion och öka kompetensen kring de här frågorna inom livsmedelssektorn i stort.

Då arbetade Lunds Universitet och Region Skåne intensivt för att EU-regionens största prestigesatsning på ett kunskaps- och innovationscentrum inom livsmedelsområdet skulle hamna i Skåne.

Så blev det inte. Istället valdes nätverket EIT Food fram till den aktör som skulle driva projektet – ett nätverk där Lunds Universitet inte ingick.

Men under onsdagen meddelade det skånska universitet i ett pressmeddelande att man valts in som medlem i den enorma satsningen. Ett medlemskap som för med sig mycket gott.

– EIT Food är en stor investering såväl ekonomiskt som i form av engagemang och vi välkomnar möjligheterna till de europeiska samarbeten som kommer i dess kölvatten. Satsningen kan gynna en fortsatt stark global ställning för den europeiska livsmedelssektorn, säger Yvonne Granfeldt, professor i livsmedelsteknologi vid LTH, Lunds universitet i pressmeddelandet.

Som fullvärdig medlem får universitet möjligheten att vara med och påverka inriktningen för satsningarna och, framförallt, att söka medel på flera hundra miljoner euro årligen, som under sju år finns öronmärkta för forsknings- och utvecklingsprojekt i livsmedelssektorn.

Enligt Yvonne Granfeldt är anledningen till att Lunds Universitet valts in att de har en framstående position när det gäller livsmedelsforskning och utbildning inom områden som nätverket är i behov av.

– Ett unikt område är förpackningar och logistik, något som saknades inom konsortiet. Vi har också eftertraktade erfarenheter inom innovation och samarbete med livsmedelsindustrin, med såväl startups som världsledande företag. Efterfrågat är också vår kunskap inom hållbarhet, cirkulär ekonomi och life science, säger hon.